Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.07.2020 - 08:27  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 10:06  //  zobrazené: 394

IBV Záhrady - žiadosť na uvedenie pozemku do pôvodného stavu developerom IBV Topoľová

predkladateľ: PhDr. Miriam Madunická, PhD.

Interpelácia podaná na 10. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
Na základe iniciatívy obyvateľky IBV Záhrady pani Gréty Vicenovej bude opravená a vysvätená kaplnka na parcele č. 1408/4 na Topoľovej ulici v Senici. Na pozemku, ktorý by mala vlastniť rímsko-katolická cirkev v Senici sú pozostatky = nerovnosti po realizácii prívodu inžinierskych sietí k novej výstavbe IBV Topoľová. Žiadame o vyzvanie realizátora stavby o uvedenie pozemku do pôvodného stavu a správcu pozemku o pravidelné kosenie a údržbu.

 

Odpoveď:
Mesto Senica na nerovnosti terénu developera stavby IBV Topoľová upozornilo a následne terén bol upravený.
Nakoľko pozemok nie je vo vlastníctve Mesta Senica, tento pozemok nie je začlenený v pravidelnej údržbe zelene, ktorú realizujú pre mesto Technické služby Senica, a.s.. Pozemok a okolie kaplnky bolo v minulosti udržiavané občanmi IBV Záhrady svojpomocne.


 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!