Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 10:20  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 10:33  //  zobrazené: 783

Inštalácia radarov na spomalenie vodičov v mestských častiach Kunov, Brestové a Dolné Suroviny

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
            Občania mestských častí Kunova, Brestového a Dolných Surovín dlhodobo požadujú inštaláciu radarov na spomalenie vodičov, ktorí nedodržiavajú rýchlosť, čím ohrozujú zdravie
a bezpečnosť obyvateľov a ostatných účastníkov premávky. Požadujem zosumarizovať verbálne prísľuby, aké kroky a kedy sa urobili a aký je časový výhľad inštalácie takýchto zariadení.
 

Odpoveď:
            Inštalácia radarov je riešená v rámci projektu s názvom: „Smart plán mesta Senica“, hradeného z nenávratných finančných prostriedkov, termín zahájenia realizácie po ukončení kontroly správneho orgánu je rok 2023.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!