Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Strategické dokumenty
publikované: 18.02.2020 - 08:43  //  aktualizácia: 18.02.2020 - 08:51  //  zobrazené: 622

Koncepcia rozvoja športu a športovej infraštruktúry mesta Senica na roky 2020 - 2029

OBSAH

Úvodná časť 1

Analytická časť 2

Analýza vonkajšieho prostredia 2

Analýza vnútorného prostredia 3

Charakteristika územia 3

Charakteristika športu a telovýchovy v meste 3

Financovanie športu v meste 5

Financovanie športových objektov a infraštruktúry 8

Koordinácia aktivít 9

Analýza stavu športu a športovísk v meste 10

Analýza stavu športu a športovísk v školských a výchovných zariadeniach 10

Analýza stavu športu a športovísk vo vlastníctve a správe mesta a mestských

organizácií 21

Rekreačný šport, možnosti aktívneho oddychu 22

Analýza stavu športu a športovísk z pohľadu športových organizácií a klubov 23

Analýza stavu športu a športovísk z pohľadu verejnosti - prieskum 31

Lokality určené pre športové a pohybové aktivity v meste - mapka 36

SWOT analýza 37

Strategická časť 39

Programová časť 39

Systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu, aktualizácia 41

Záver 41

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!