Skip Navigation or Skip to Content
PONDELOK, JÚN 24, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 03.07.2017 - 12:21  //  aktualizácia: 03.07.2017 - 12:22  //  zobrazené: 1585

Medzi schválenými projektmi aj projekt Česká cesta na rekonštrukciu Sokolovne

V rámci cezhraničnej spolupráce sa mesto Senica a mesto Klobouky u Brna uchádzali o finančnú podporu z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika na projekt Česká cesta. V týchto dňoch bol na stránke programu zverejnený zoznam schválených žiadostí, kde v konkurencii 112 projektov presvedčila Česká cesta kvalitou témy i spracovania, a patrí medzi 22 úspešných projektov so sumou celkových nákladov na projekt 1 531 065,49 €. V Senici by z týchto peňazí mala byť zrekonštruovaná historická budova Sokolovne, v ktorej bude následne zriadené múzeum. V Kloboukách u Brna pôjdu peniaze na revitalizáciu zámku so sídlom 100 ročného národopisného múzea, kde bude inovovaná a rozšírená expozícia.

Read MorePodľa projektu sú náklady senickej strany na projekt vo výške 1 069 594,49 €, partner z Kloboukú u Brna žiadal sumu 461 471 €. Z rozpočtu mesta Senica bude zrealizovaná 5% časť v sume 53 479,74 €. Začiatok rekonštrukcie budovy sa predpokladá na jar 2018, po prebehnutí procesu kúpy budovy, vybavení stavebného povolenia a po procese verejného obstarávania na zhotoviteľa.

Seničania budú mať historickú budovu a vlastné múzeum

Spoločným menovateľom projektu je stará obchodná Česká cesta, ktorá prepájala oba štáty od Prahy až do Budína. Najväčší rozmach zažila v stredoveku a novoveku, no jej užívanie je doložené už v praveku. Partnerské mestá ležia na trase ciest kráľov, vojnových konfliktov, bohatého obchodného života, výmeny informácií, kultúrnej a intelektuálnej osvety a rodinných väzieb. Obe predstavovali jej významné míľniky. Projekt predstaví témy málo známe previazané s prihraničným regiónom, zviditeľní fenomén a význam Českej cesty v pohraničí s presahom na ďalšie územia SR a ČR. I keď sú významnejšie historické udalosti spojené s inými lokalitami našich krajín, zanechali svoje stopy skrz Českú cestu aj v cezhraničnom regióne. Projekt zviditeľní a poukáže na ich regionálny význam.

Vhodným priestorom pre prezentáciu témy v Senici je práve jedna z mála dochovaných  historických budov v Senici -  letohrádku statkára Vagyona, neskôr Sokolovne. Nosnou aktivitou bude jej rekonštrukcia a využitie na zriadenie mestského múzea, keďže Senica ako jediné mesto na Záhorí napriek bohatej histórii takúto inštitúciu nemá. Rekonštrukciou získa budova Sokolovne podobu z konca 19. storočia. Pri tvorbe projektovej dokumentácie mesto  vychádzalo z historických fotografií a architektonicko-historického výskumu.  Podľa tohto výskumu bola navrhnutá farebnosť fasády objektu a čiastočne aj  poloha a rozmery pôvodných otvorov okien a dverí. Všetky zachované fasádne prvky ako šambrány, rímsy a pod. budú umelecko-remeselne obnovené. Nezachované prvky budú realizované ako repliky podľa dobových fotografií.   „Pre Seničanov táto správa znamená veľkú nádej, že budú vlastniť krásnu historickú budovu a konečne budú mať vlastné múzeum,“ povedal primátor Senice Branislav Grimm.  Rekonštrukciou budovy a vytvorením múzea vznikne v Senici  nový atraktívny cieľ pre návštevníkov. Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Objekt bude po realizácii projektu zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka.

 

Sokolovna_vizu1

 

Sokolovna_vizu

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!