Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.07.2020 - 09:04  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 10:06  //  zobrazené: 268

Monitorovanie územia parku mestskou políciou

predkladateľ: Ing. Ľubica Vyletelová

Interpelácia podaná na 10. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
Žiadam o častejšie monitorovanie územia parku, ktoré slúži na pomalé prechádzky starších občanov bývajúcich v penzióne, a ktorých rýchlou jazdou na bicykloch ohrozujú mladší občania

 

Odpoveď:
V súčasnosti Mestská polícia v Senici plní viaceré úlohy na teritóriu mesta Senica, ktoré jej vyplývajú z ustanovenia § 3 Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, pričom v rámci svojej obchôdzkovej činnosti sa venuje aj porušovaniu predpisov vyplývajúcich zo Zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Počas vykonávania denných a nočných hliadok je podľa inštruktáže realizovaná kontrola miestneho parku minimálne dvakrát za zmenu, kde sú riešené viaceré porušenia zákonov a všeobecno-záväzných nariadení mesta. V prípade porušenia predpisov maloletými občanmi je náprava zjednaná ihneď na mieste a to napomenutím a dohovorom.

                                                                                    


 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!