Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 28.04.2022 - 11:12  //  aktualizácia: 28.04.2022 - 11:39  //  zobrazené: 1138

MsP Senica opäť modernizovala kamerový systém

Monitorovací kamerový systém Mestskej polície Senica počíta 36 kamier. Deväť najstarších z nich si po ôsmich rokoch nepretržitého fungovania vyžadovalo obnovu, pretože postupom času dochádza k ich opotrebeniu a strate funkčnosti.

„Kamerový systém je potrebné po určitom období obnovovať, aby bolo v záujme bezpečnosti neustále zabezpečené monitorovanie verejných priestranstiev a miest, kde najčastejšie dochádza k protiprávnej činnosti a páchaniu rôznych priestupkov,“ vysvetľuje náčelník Mestskej polície Senica Jaroslav Pecha.  

Ostatná modernizácia kamerového systému mesta Senica pozostávala z komplexnej výmeny zastaralého monitorovacieho systému na deviatich lokalitách v rámci mesta, súčasťou obnovy bola aj inštalácia technológie do obslužného pracoviska kamerového systému.

„Najstaršie pôvodné kamery, ktoré boli statické, boli vymenené za pohyblivé, ktoré sa dokážu otáčať 360 stupňov okolo vlastnej osi, s vysokou kvalitou zaznamenávaného obrazu a až s 30-násobným optickým zoomom bez straty kvality obrazu. Ďalšou výhodou je, že novoosadené kamery nám umožňujú monitorovať rozlohou omnoho väčší priestor. Záznamy z takýchto monitorovacích kamier sú v mnohých prípadoch využité v trestnom a správnom konaní, či už zo strany Policajného zboru SR a iných štátnych orgánov alebo v priestupkovom konaní zo strany mestskej polície. Zmodernizovaný kamerový systém Senice je už plne funkčný,“ dodáva náčelník MsP Senica. 

Kamerový systém mesta Senica striedavo obsluhuje dokopy dvanásť zamestnancov chránenej dielne. Sú to ľudia s rôznym zdravotným postihnutím, ktorí majú sťažené pracovné uplatnenie na trhu práce s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť buď o viac ako 40 percent alebo o viac ako 70 percent v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. 

Kamerové systémy zohrávajú významnú úlohu pri objasňovaní spáchaných trestných deliktov. Počas roka 2021 bolo monitorovacím kamerovým systémom v Senici zaznamenaných a nahlásených 686 takýchto udalostí.

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!