Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.10.2019 - 13:56  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 14:28  //  zobrazené: 1709

Múzejná rada s novými členmi

V auguste t.r. sa začala rekonštrukcia objektu Sokolovne, ktorá sa po dokončení stane sídlom Mestského múzea. Po dokončení stavebných prác bude budova vybavená potrebným zariadením a nainštalované expozície  v projekte Česká cesta.  Otvorenie múzea by sa malo uskutočniť v auguste 2020. Na dnešnom rokovaní Múzejnej rady sa však viac hovorilo o stave príprav jednotlivých expozícií.

Primátor mesta Martin Džačovský  na úvod vyjadril presvedčenie,  že zriadením Mestského múzea a zhmotnením bohatej histórie Senice v jednom objekte dokážeme hlavne v mladej generácii vzbudiť záujem o dejiny mesta a budovať správny lokálpatriotizmus a hrdosť na mesto. Senica ako jediné mesto na Záhorí doteraz nemalo vlastné múzeum, kde by prezentovalo rôzne exponáty. Množstvo vzácnych archeologických exponátov i rôznych ďalších predmetov sa nachádza v múzeách v iných mestách. Práve Múzejná rada je tým poradným orgánom, ktorý sa popri odborníkoch podieľa na príprave  expozície.

Na rokovaní bol odprezentovaný stav  rozpracovanosti jednotlivých častí expozícií. Okrem toho sa prediskutovala príprava textových dokumentov a skenovanie materiálov zo starých kroník pán Lesáka viažucich sa k objektu Sokolovne a rodine Vagyonovcov, keďže  Sokolovňa bola pôvodne letohrádok  tohto  statkára.

Múzejná rada vznikla v roku 2015.  Pôvodne mala sedem členov, z ktorých zomrel PhDr. Štefan Mocko.  Dnes trom novým členom Múzejnej  rady primátor mesta odovzdal menovacie dekréty a rada sa rozrástla na desať členov. K pôvodným členom  Mgr. Vladimír Petrovič, Mgr. Tomáš Motus,  RSDr. Ján Pukančík, Ján Peter,  RNDr.  Ľubica Krištofová. Mgr. Martin Rosa pribudli noví Mgr. Ľubica Kadlec Melišová, Ján Hromek a Stanislav Prokeš.

bar

 

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!