Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.02.2024 - 10:53  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 11:03  //  zobrazené: 673

Najnovšie stojisko s polopodzemnými kontajnermi je uzamykateľné

Už piatou lokalitou v Senici, kde polozapustené kontajnery nahradili klasické 1 100-litrové nádoby, je vnútroblok medzi ulicami Vajanského, Dlhá, Robotnícka a V. Paulínyho-Tótha.

Nové stojisko obsahuje šesť zapustených veľkokapacitných nádob, z ktorých sú dve na zber zmesového komunálneho odpadu a ostatné slúžia na triedený zber plastov, papiera, skla a kovov.

Keďže sa viacero vlastníkov bytov z tejto lokality sťažovalo na „odpadový turizmus“, keď odpad do kontajnerov nosili aj ľudia nebývajúci v tejto časti, mesto pristúpilo k pilotnému projektu zamykania kontajnerov tohto konkrétneho stojiska.

Všetky nádoby sú zabezpečené zámkom, ku ktorému každý majiteľ bytu vo vnútrobloku dostal bezkontaktnú čipovú kartu na odomknutie. Lokalita bola vybraná pre dostupnosť vývozného vozidla a umiestnenia stojiska na pozemku mesta mimo inžinierskych sietí. Zároveň vďaka údajom o doterajšom množstve odpadu bude možné vyhodnotiť, ako sa jeho objem zmení pri zamykaní nádob.

Stávajúce kontajnery budú po osadení zámkov odvezené, čím sa zníži zápach a zamedzí sa neporiadku okolo stojiska, pretože polopodzemné kontajnery neumožňujú opätovné vyhadzovanie odpadu.

Ďalšie stojisko s polopodzemnými kontajnermi mesto Senica počas roka vybuduje na Hollého ulici.

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!