Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2019 - 13:46  //  aktualizácia: 09.01.2020 - 16:04  //  zobrazené: 475

Náklady na vianočnú výzdobu, vianočnú dedinu a program

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 7. zasadnutí MsZ 12. 12. 2019:

 

Interpelácia:

 

Žiadam o vyčíslenie všetkých nákladov (položkovito) za:

- Novú vianočnú výzdobu, ktorá bola v Senici prvý krát inštalovaná v tomto roku

- Nové prístrešky použité pre vianočnú dedinu na námestí

- Kultúrny program označený ako "Kultúrne Vianoce"

- Sprievodné náklady, ktoré súvisia s vyššie uvedenými nákladmi (napríklad montáž a demontáž pódia na námestí, platba za dopravu osôb, materiálu...)

 

 

Odpoveď:

Náklady  mesta  Senica  na akciu „ Kultúrne Vianoce 2019 “, ktorá sa konala  od 13.12.2019 do  22.12.2019  na Nám. oslobodenia v Senici  sú  nasledovné:

Výdavky:

 

položka

cena

 

 

prenájom stánkov od STANSERVIS s.r.o.

4 800,00 €

vývoz odpadu,  prenájom smetných  nádob, prenájom zvonice - Technické služby Senica, a.s.

1 419,20 €

 sudy - kúpa 15 ks

90,00 €

 ozdobné plachty na sudy - 15 ks

258,00 €

 úprava 15 ks  sudov -  farbenie a výroba  vrchných poklopov

640,00 €

svetelná výzdoba, vrátane výzdoby v mestskej časti Kunov a Čáčov

 2960,00 €

konštrukcia adventného venca

278,00 €

Pódium a  kultúrny program počas tejto akcie zabezpečovalo Mestské  kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17, 905 01 Senica.

 

Odpoveď vypracovala: JUDr. Gabriela Olejárová, vedúca MPO       

 

Vyúčtovanie podujatia:Kultúrne Vianoce, 13.12.-22.12.2019

 

Miesto: Námestie oslobodenia Senica

Vstupné: bezplatné

 

Honoráre účinkujúcich:

M.Tomanek (AYA)                                       =   2.200 €

T.Puskailer                                                     =   1.250 €

Gajová Anna (Usmievanka)                          =      450 €

HS Lojzo                                                       =   2.000 €

T.Bezdeda                                                     =   2.000 €

Teatro Komika                                               =      300 €     

Srdce heligónky (Sestry Bacmaňákové)        =      950 €

J.Jankovič (Dychové kvarteto J.Jankoviča)   =      890 €

Mäso-Potraviny Lašák,s.r.o. (DH Rubín)      =      500 €

J.Bača (HS Chilli)                                          = 172,83 €

P.Pavlovič (HS Orbita)                                  = 185,18 €

Petra Petrúfková (speváčka Petra)                = 123,45 €

B.Cintula                                                       =   49,38 €

R.Havel                                                         =   49,38 €

M.Hebnár                                                      = 271,60 €

Element Senica (V.Šusteková a hostia)         =      900 €

P.Tomiš (HS Memories)                                =      150 €

Spolu:                                                          12.441,82 €

 

Výdavky:

SOZA                                                            =       1.080 €

M.E.R.A.D. s.r.o. (ozvučenie)                       =       2.700 €

RG tech s.r.o. (osvetlenie)                             =       2.569 €

K.Hromek Tri D lab (bannery)                      =          432 €

Občerstvenie (Lidl, Tesco)                            =     133,58 €          

Spolu výdavky:                                            =  6.914,58 €             

 

12.441,82 € (honoráre účinkujúci) + 6.914,58 € (výdavky) = 19.356,40 €

 

Predkladá: Mgr. Marek Grimm, kultúrny referent

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!