Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 26.01.2024 - 13:20  //  aktualizácia: 26.01.2024 - 13:21  //  zobrazené: 1162

Nominujte osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia

Poznáte osobnosť hodnú na ocenenie v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia? Možno sa aj vo vašej organizácii alebo vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá by si toto spoločenské uznanie zaslúžila – neváhajte a podajte nám návrh.

Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia, ktorí za predchádzajúci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry ako aj práce s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy a výborné výsledky. 

Navrhovaní oceňovaní pedagogickí pracovníci by mali vynikať v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno – vzdelávacom procese, mimoškolských aktivít. Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve, odbornou a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou prácou so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych súťažiach. 

V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezentujú ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej alebo amatérskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti či práci s deťmi a mládežou. 

Vaše nominácie so stručnou charakteristikou očakávame na adrese: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, prípadne na e-mailovej adrese: maria.vyletova@senica.sk v termíne do 6. marca 2024.
Z nominácií vyberie ocenených komisia vzdelávanie, kultúru a zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Senici, ktorí budú slávnostne ocenení koncom marca. 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!