Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.05.2022 - 15:03  //  aktualizácia: 05.05.2022 - 15:06  //  zobrazené: 776

Nutný výrub smrekov

V horizonte niekoľkých dní mesto Senica pristúpi k asanácii troch kusov drevín smreka obyčajného pred budovami Jednoty a pošty na Námestí oslobodenia. „K danému kroku sme boli nútení pristúpiť kvôli zlému zdravotnému stavu stromov. Tieto smreky sú v značnej miere napadnuté obaľovačom smrekovým. Húsenice tohto motýľa poškodzujú asimilačné orgány smreka, čo vedie ku znižovaniu prírastkov a celkovej strate vitality napadnutého stromu. Obaľovač smrekový napáda stromy od vnútornej časti koruny smerom ku okraju a preto sa zvonku môže strom zdať relatívne zdravý. Tieto tri smreky sú však napadnuté obaľovačom do takej miery, že už nie je možná ich záchrana a zároveň predstavujú ložisko nákazy pre ostatné smreky v lokalite,“ vysvetľuje odborníčka na mestskú zeleň Mária Gavorová z Oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Senica.

Senickú radnicu vzniknutá situácia prirodzene neteší, ale pre záchranu zelene a bezpečnosť obyvateľov samospráva musí prijímať aj takéto rozhodnutia. Zároveň je potrebné poznamenať, že ide o mimoriadnu situáciu, k výrubu sa pristúpi počas vegetačného obdobia - samozrejme s potrebnými povoleniami pre tento neštandardný termín a dokonca aj s ornitologickým posudkom. Takisto k vykonaniu samotného výrubu pristupujeme nanajvýš zodpovedne a vzhľadom na exponovanú lokalitu ho vykonajú arboristi. Úplnou samozrejmosťou je, že tento výrub je podmienený náhradnou výsadbou v danej lokalite.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!