Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 13:35  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 13:39  //  zobrazené: 626

Oprava miestnej komunikácie v Kunove v Hornom konci

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ

 

Interpelácia:
            Žiadam o urýchlené vykonanie opravy miestnej komunikácie v Kunove v Hornom konci od domu s popisným číslom 73 až po dom s popisným číslom 82. Komunikácia je v dezolátnom stave niekoľko rokov. Na komunikácii sa nachádzajú priečne a pozdĺžne trhliny a prepadliny až do hĺbky 15 cm. Viac krát bola ústne pri sľúbená z Mesta Senice oprava, ktorá sa však nikdy neuskutočnila. Za znížených svetelných podmienok tu hrozí nebezpečie úrazu.

Odpoveď:
            Oprava miestnej komunikácia v Kunove v „Hornom konci“ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov mesta nie je zaradená v rozpočte pre rok 2023.  V nevyhnutných prípadoch bude cesta opravovaná v rámci opráv výtlkov na miestnych cestách a opráv miestnych ciest, opravy sú v rozpočte pre rok 2023.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!