Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Kultúra
publikované: 25.05.2022 - 10:55  //  aktualizácia: 25.05.2022 - 14:39  //  zobrazené: 857

Osveta na tému pôda a jej význam pre človeka

 

Na konci apríla sme sa podujali na zodpovednú úlohu – naučiť deti aký veľký význam má pôda pre človeka a ukázať im, ako sa zakladá kompost. Oslovili nás pani učiteľky zo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom so žiadosťou ukázať a vysvetliť deťom zážitkovou formou, čo pôda vlastne je a mali sme zabŕdnuť aj do tajov kompostovania.

Úlohy sa zhostila certifikovaná permakultúrna dizajnérka. Keďže táto téma je obšírna, urobiť výklad piatakom a následne aj druhákom, bola výzva. Využili sme deťom blízku pomôcku – digitálne technológie. Krátke animované video im načrtlo, čo robí s pôdou intenzívna ľudská činnosť, aké to má dopady na úrodu, ale aj na bežný život ľudí a na životné prostredie, a aké to môže mať dopady na našu budúcnosť. Žiaci rozoznávali podľa dotyku, štruktúry, váhy, ale aj vône, rôzne typy pôdy. Povedali sme si, ako inak a šetrnejšie môžeme s pôdou pracovať. A potom sme sa pustili do zakladania kompostu. Triedy dostali za domácu úlohu priniesť si do školy bioodpad z kuchyne, pokosenú trávu, piliny či drevnú štiepku, popol a plastové nádobky. Na dvore utvorili malé skupinky a vrstvili do prinesených nádob rôzny organický materiál podľa informácií, ktoré sa dozvedeli počas prezentácie. Založené komposty budú následne niekoľko týždňov pozorovať či už doma, alebo v škole a na konci školského roka vyhodnotia, čo sa s kompostom za ten čas udialo.

Veríme, že prezentácia bola pre žiakov nielen príjemným spestrením vyučovania, ale do nich zasiala aj semienko zodpovednosti za pôdu, ktorú majú či už doma v záhrade, alebo len v kvetináči na balkóne.

 

Bc. Anna Stromková

Záhorské osvetové stredisko v Senici

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!