Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:33  //  aktualizácia: 28.10.2020 - 15:10  //  zobrazené: 154

Parkujúca motorka na SMS parkovisku za Cieľom ul. J. Kráľa

predkladateľ: Mgr. Peter Hutta

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Parkujúca motorka na SMS parkovisku za Cieľom ul. J. Kráľa

 

Odpoveď:

Po 11. zasadnutí MsZ v Senici bola hliadkou mestskej polície vykonaná previerka parkovacích miest na ul. Hollého za OD Cieľ za účelom zistenia parkovania motocykla nezistenej značky, ktorý mal byť prikrytý plachtou a neoprávnene zaberať parkovacie miesto.
Vykonanou previerkou dňa 30.09.2020 bolo zistené,  že na parkovacom mieste za OD Cieľ parkuje malý motocykel zn. Honda, šedej farby, ev.č. SE-879 DL bez platnej parkovacej známky. Následnou lustráciou bol zistený majiteľ motocykla, ktorý bol telefonicky vyrozumený a vyzvaný, aby sa dostavil na mestskú políciu. Priestupca bol dňa 30.09.2020 riešený za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. l) Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a bola mu udelená v blokovom konaní pokuta. Dňa 01.10.2020 bolo skontrolované parkovacie miesto a uvedený motocykel sa tam už nenachádzal.
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!