Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 08.02.2024 - 10:32  //  aktualizácia: 08.02.2024 - 11:51  //  zobrazené: 880

Poslanci budú voliť mestského kontrolóra

Primátor Senice Martin Džačovský zvolal na dnes (8. februára 2024) v poradí deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva Senica, jeho program obsahuje aj voľbu hlavného kontrolóra mesta.

 

Súčasná kontrolórka mesta Senica JUDr. Elena Jankovičová predložila poslancom informáciu o vzdaní sa funkcie na novembrovom mestskom zastupiteľstve (MsZ) k termínu 29. február 2024 z titulu odchodu do dôchodku. V nadväznosti na túto skutočnosť mesto Senica vyhlásilo voľbu nového hlavného kontrolóra mesta, záujemcovia sa mohli prihlásiť do 24. januára. Do uvedeného termínu sa prihlásila pätica záujemcov: Mgr. Radoslav Horváth, Ing. Vladimír Kožuch, Mgr. Anna Abramovičová, Ing. Denisa Stanislavová a Mgr. Tomáš Makas.

Keďže všetci piati kandidáti spĺňajú predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra, boli pozvaní na dnešné zasadnutie. Životopisy kandidátov boli poslancom MsZ doručené osobitne 29. januára z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov.

 

Spôsob voľby hlavného kontrolóra upravuje zákon o obecnom zriadení. Kandidáti dostanú v rámci rokovania priestor na vystúpenie v rozsahu maximálne päť minút, v ktorom sa v krátkosti predstavia a uvedú svoje doterajšie odborné a pracovné skúsenosti. Po vypočutí poslanci pristúpia k voľbe. V prvom kole je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ, čo je pri počte 19 poslancov minimálne desať. V prípade, že ani jeden z kandidátov takúto väčšinu v prvom kole nezíska, MsZ pristúpi k druhému kolu voľby. Zvolený bude kandidát s najvyšším počtom platných hlasov, v prípade rovnosti, rozhodne žreb.

 

Program februárového rokovania MsZ Senica obsahuje aj bod s rozpočtami príspevkovej organizácie mesta Mestského kultúrneho strediska Senica (MsKS) a tiež škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti senickej samosprávy. Predmetom rokovania budú aj správy o činnosti MsKS, Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a Dobrovoľného hasičského zboru Senica za uplynulý rok. Správu o činnosti za rok 2023 poslancom predložil náčelník Mestskej polície Senica Jaroslav Pecha. Niektorými ďalšími témami programu rokovania budú aj organizačno-technické zabezpečenie blížiacich sa prezidentských volieb, návrh na odpredaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a. s. a tiež návrh na zmenu v mestskej akciovej spoločnosti Stoma Senica.

 

Program februárového MsZ Senica obsahuje 21. bodov. Rokovanie, ktoré môžete sledovať online prostredníctvom YouTube kanálu TV SEN, začína o 15.00 hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu Senica.

 

Link na živé vysielanie Msz:

https://youtube.com/live/EvWVjCic_bs?feature=share

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!