Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 06.09.2023 - 14:25  //  aktualizácia: 06.09.2023 - 15:03  //  zobrazené: 619

Práce na parku pri Sokolovni v plnom prúde

Práce v areáli Múzea Senica, kde prebieha realizácia projektu „Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park“ sú v plnom prúde. Včera sa tu uskutočnil tak, ako každé dva týždne, kontrolný deň za účasti zástupcov mesta Senica, zhotoviteľa a stavebného dozoru. Keďže je projekt prioritne zameraný na vodozádržné opatrenia, doteraz bola realizovaná väčšina prác najmä pod povrchom. Už čoskoro by sa mal priestor začať premieňať zo staveniska na pekne upravenú parkovú plochu.

Zrealizované sú základové pätky nového oplotenia. Vo finále bude areál z troch strán oplocovať kovaný plot zámockého typu.  Zo strany od budovy bývalej Sociálnej poisťovne bude plot zo zváraných plotových panelov. V tomto mieste sú už osadené stĺpiky a podhrabové dosky. Pripravené sú základné rozvody na závlahy a rozvody elektroinštalácie pre osvetlenie záhonov, chodníkov i budovy. V zemi sú už zabudované prepojenia dažďových záhrad, taktiež dva vsakovacie boxy a retenčná nádrž, v ktorej sa bude akumulovať voda určená na závlahy. Pri vstupe do areálu z Hollého ulice vyrástla hrubá stavba záhradného domčeka, ktorý bude slúžiť na uskladnenie náradia a strojov na údržbu parčíka.

V súčasnosti sa pracuje na úprave terénu. vyrovnaní pozemku a úprave výšky zeminy Na úroveň podkladovej vrstvy budú osadené obrubníky ohraničujúce nové spevnené plochy  a chodníčky. Navezená nová zemina bude slúžiť pre finálne vyrovnanie terénu ako podklad pre budúce trávnaté časti a záhony. 

Komplexná revitalizácia parku bude obsahovať riešenia, ktoré podporujú zadržiavanie vody. Odstránené boli už všetky nepriepustné povrchy, ktoré nahradia priepustné mlatové chodníčky, štrkový chodník, kvetinové výsadby a spevnené plochy zo žulových kociek. Dažďové záhrady budú spĺňať funkciu estetickú, ale taktiež v nich bude zadržiavaná voda z ½ strechy a do vsakovacích boxov bude odvádzaná zrážková voda z druhej ½ polovice strechy budovy. Okrem obnovy zelene bude park doplnený mobiliárom.

Tento projekt sa realizuje vďaka nenávratným finančným prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk).

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!