Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 11.05.2022 - 11:08  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 12:48  //  zobrazené: 554

Prehľad schválených žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica

Mesto Senica každoročne poskytuje dotácie na podporu športu, vzdelávania, kultúry a mládeže, sociálnej, zdravotnej a bytovej oblasti, na ochranu verejného poriadku a životného prostredia, ale aj na prevenciu kriminality a iných protispoločenských činností. Prostredníctvom dotácií z Fondu  PRO Senica podporuje činnosť rôznych kultúrnych a športových organizácií. Snaží sa tak pomôcť a podporiť zaujímavé projekty zamerané na verejnoprospešné aktivity v meste. Tento rok bolo vyčlenených na dotácie z rozpočtu mesta 160 tisíc eur.

O tieto finančné prostriedky sa môžu každoročne uchádzať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je mesto a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta a dodržia podmienku verejnoprospešného účelu využitia poskytnutých peňazí.

V stanovenom termíne do 28. februára 2022 predložili oprávnené subjekty projekty v celkovej sume 367 085 eur.  Menších projektov do 3 000 eur prišlo 73 v požadovanej sume 117 585 eur. O dotácie  nad 3 000 eur, o ktorých rozhoduje mestské zastupiteľstvo  sa uchádzalo 7 subjektov, ktorí žiadali o dotáciu vo výške 249 500 eur. 

Mestské zastupiteľstvo i komisie pri MsZ v Senici rozhodli na svojich zasadnutiach o žiadostiach o dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 nasledovne:
 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!