Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.07.2020 - 11:43  //  aktualizácia: 04.08.2020 - 15:15  //  zobrazené: 2748

Pripomienkujte štúdiu uskutočniteľnosti pre SMART plán mesta Senica

Verejné pripomienkovanie štúdie bolo ukončené dňa 3.8.2020 o 23:59. Nakoľko sme do uvedeného termínu neobdržali žiadne pripomienky verejnosti, neboli vykonané súvisiace úpravy štúdie uskutočniteľnosti.

 


Projekt  Štúdia uskutočniteľnosti pre "SMART plán mesta Senica".

Vážení spoluobčania,

dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie pripomienok k štúdii “Štúdia uskutočniteľnosti pre Smart plán mesta Senica”. Dôvodom realizácie predkladaného projektu s týmto názvom je zavádzanie moderných smart technológií  a smart riešení do verejného života v meste Senica.

Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci bezpečnosti obyvateľov, dynamickej a statickej dopravy mesta, parkovacej politiky, manažmentu verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie.

Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti riadenia v našom meste, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia mestských prevádzok, poskytovania kvalitnejších služieb mesta a zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov. Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie mesta v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári pripomienkovania na e-mailovú adresu: filip.lackovic@senica.sk do 3. 8. 2020 (vrátane).

Filip Lackovič
viceprimátor mesta Senica

 

Štúdia uskutočniteľnosti vrátane povinných príloh a TCO je zverejnená v nižšie zverejnených dokumentoch:

 

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!