Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, MÁJ 30, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 01.07.2016 - 08:32  //  aktualizácia: 08.06.2017 - 15:23  //  zobrazené: 1061

Pripravuje sa rekonštrukcia Sokolovne

IMG_5966Mesto Senica začalo s prípravou projektu rekonštrukcie budovy  mestského múzea, ktoré bude mať súčasne viacúčelové kultúrno-spoločenské využitie. Inštitút múzea v meste dlhodobo absentoval a na základe politických rozhodnutí v 60. rokoch minulého storočia bola snaha o zriadenie múzea v meste pozastavená.

V decembri minulého roku však senické mestské zastupiteľstvo odobrilo štatút mestského múzea, ktoré sa stalo organizačnou zložkou Mestského kultúrneho strediska Senica. Príležitosť otvorenej výzvy cezhraničného programu Interreg V-A SR- ČR 2014 -2020 chce mesto využiť na vytvorenie dôstojných muzeálnych priestorov v objekte bývalého letohrádku statkára Vagyona, neskôr Sokolovne. Príprava náročnej projektovej dokumentácie bola zverená akademickému architektovi Mariánovi Boršošovi. Úlohou projektanta je prinavrátiť budove jej pôvodný historický ráz na základe dobových fotografií a architektonicko-historického výskumu, ktorý v súčasnosti v budove prebieha pod vedením Ing. arch. Ladislava Németha.

Kvalitná príprava a úspech projektu si okrem iného vyžaduje aj dobrého cezhraničného partnera. Mesto Senica oslovilo so žiadosťou o spoluprácu Mestské múzeum a galériu Břeclav a mestečko Klobouky u Brna s jeho storočným národopisným múzeom.  Mestské múzeum a galéria Břeclav ponuku spolupráce nadšene uvítalo a v utorok 27. júla sa  na Mestskom úrade v Senici uskutočnilo prvé pracovné stretnutie zástupcov mesta Senica, Mestského kultúrneho strediska, muzeálnej rady a zástupcov Mestského múzea a galérie Břeclav na čele s riaditeľkou  Ing. Janou Kramářovou. Na stretnutí boli prerokované nosné projektové okruhy, ale aj mnohé iné témy, ktoré naše mestá spájajú. Stretnutie bolo pre obe strany prínosné a načrtlo mnohé oblasti, v ktorých môžeme s múzeom spolupracovať. Břeclavské mestské múzeum  pre nás so svojimi skúsenosťami a know-how predstavuje profesionálneho, odborného a hodnoverného partnera, ktorý nám môže výrazne pomôcť pri aktívnom štarte senického Mestského múzea, a s ktorým by sme radi dlhodobo rozvíjali spoluprácu.

 

Ľ. Kadlec Melišová

projektová manažérka MsÚ

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!