Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 16.02.2018 - 13:13  //  aktualizácia: 22.02.2018 - 13:43  //  zobrazené: 2450

Rekonštrukcia objektu Sokolovne sa začne už onedlho

Už onedlho sa začne rekonštrukcia objektu Sokolovne, ktorá sa  po ukončení prác stane sídlom mestského múzea. Začína sa napĺňať myšlienka po vlastnej muzeálnej expozícii, ktorá bola formulovaná v záveroch  Konferencie o kultúre v roku 2012 a odrážala aj snahy predchádzajúcich generácií. 

Od novembra 2017 je Sokolovňa majetkom mesta, ktoré na jej  rekonštrukciu získalo peniaze z programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA SR – CZ v projekte pod názvom Česká cesta. Projekt bol podaný  spoločne s mestom Klobouky u Brna. Celkové výdavky projektu sú 1 531 065,49 €.   Senica získala 1 069 594,49 €,  z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 53 479,74 €.

Pred spustením celého kolotoča veľkej rekonštrukcie Sokolovne sa na Mestskom úrade 2. februára stretol projektový tím pod vedením Ľubice Kadlec Melišovej s odborníkmi, ktorí budú pracovať na  jednotlivých inštaláciách. Ľuboš Hazucha a Ľubica Kadlec Melišová z referátu regionálneho rozvoja MsÚ informovali, že vo februári sa začína proces verejného obstarávania  na dodávateľa stavby, ktorý za optimálnych podmienok bude ukončený v júni. Po odobrení výsledkov verejného obstarávania riadiacim orgánom pripraví projektový tím   veľkú  prezentáciu pre verejnosť a médiá, ktorá ozrejmí akým spôsobom  sa objekt Sokolovne bude rekonštruovať a čo všetko v nej bude.

„Proces rekonštrukcie je rozplánovaný na 24 mesiacov. Po stavebných prácach sa v druhej polovici  roku 2019 sily sústredia na vnútorné vybavenie budovy a prípravu expozície. Na tvorbe expozície sa začína pracovať už teraz v súlade s podaným projektom Česká  cesta,“ ozrejmila Ľubica Kadlec Melišová. Stará obchodná cesta, ktorá spájala oba štáty od Prahy až do Budína je spoločným menovateľom pre Senicu i Klobouky u Brna, ktoré ležali na trase ciest kráľov, výmeny tovaru, informácií i kultúrneho posolstva. Na pozadí fenoménu stredovekej Českej cesty bude v múzeu  prezentovaná história Senice, jej osobností, hospodársky i kultúrny rozmach. Dominantou múzea bude maketa stredu mesta z prelomu 19. a 20. stor., ktorú odborníci pripravujú už 3 roky a prvú časť je možné vidieť vystavenú na Mestskom úrade. „Suterén budovy bude venovaný archeológii a nálezom z ostatného obdobia výskumov v jednotlivých lokalitách Senice. Prízemie  bude venované histórii letohrádku rodiny Vagyonovcov, neskoršiemu využitiu ako Sokolovne, zaznamenaná bude história Českej cesty, dejiny mesta. Maketa bude umiestnená v podkroví a prístupná bude aj veža Sokolovne,“ objasnil v skratke pri prezentácii budúceho využitia budovy  Ľuboš Hazucha.

Sokolovňa  je už zapísaná v zozname národných  kultúrnych pamiatok. Po rekonštrukcii budovy pôjde o  reprezentačný priestor mesta, ktorému by malo zodpovedať aj jeho okolie. Zuzana Gašparová z referátu regionálneho rozvoja MsÚ pracuje na úprave okolia Sokolovne s cieľom vytvorenia anglického parku, ktorý by dotvoril celú atmosféru priestoru. V centrálnej časti bude trávnatá plocha, po okolí stromy a zeleň. Celé okolie Sokolovne bude poskytovať priestor na organizovanie podujatí i  rôzne inštalácie. Majú tam byť umiestnené napríklad aj pamätné tabule významných senických osobností.  

Snahou projektového tímu bolo vytvoriť  modernú expozíciu so všetkými technologickými vymoženosťami, ktorá svojou interaktívnosťou zaujme všetky generácie, no najmä mladých ľudí.

Primátor mesta Branislav Grimm vyslovil presvedčenie, všetky naplánované  práce sa podarí realizovať v stanovenom časovom rozpätí   a začiatkom roka 2020 budeme môcť otvoriť mestské múzeum.

bar

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!