Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 05.04.2018 - 15:29  //  aktualizácia: 09.04.2018 - 08:37  //  zobrazené: 3272

Reštaurátorský výskum na objekte Sokolovne

V týchto dňoch je okolo budovy Sokolovne rušno. Klepotanie kladivami do omietky  a posúvajúce sa lešenie okolo celej budovy vzbudzujú otázky, čo sa to tu deje. Na budove, ktorá sa má stať sídlom mestského múzea, prebieha v týchto dňoch reštaurátorský výskum. Na základe jeho výsledkov dostane budova svoj pôvodný výraz.

Budova Sokolovne prešla od svojho vzniku v roku 1838 rukami niekoľkých vlastníkov. Tí ju postupne upravovali a prestavovali podľa svojich potrieb. Od novembra 2017 je Sokolovňa majetkom mesta a to jej chce prinavrátiť pôvodný vzhľad a vytvoriť z nej miesto pre vlastnú muzeálnu expozíciu, spraviť z budovy reprezentačný priestor na organizovanie podujatí i  rôzne inštalácie. Na jej  rekonštrukciu získalo mesto Senica peniaze z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK–CZ v projekte pod názvom Česká cesta. Projekt bol podaný  spoločne s mestom Klobouky u Brna a celkové výdavky projektu sú 1 531 065,49 €.   Senica získala 1 069 594,49 €,  z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 53 479,74 €.

Reštaurátorskému výskumu predchádzal architektonicko-historický výskum. Ten už čo-to napovedal o vzhľade budovy počas jednotlivých období, reštaurátorský výskum dá však detailnejší pohľad a odhalí presné zloženie pôvodných použitých materiálov jednotlivých konštrukcií budovy.

Reštaurátori z firmy Revaro s.r.o., svoj výskum realizujú nielen na fasáde objektu, ale niekoľko sond spravili v interiéri, kde sa pokúšajú nájsť výtvarnú výzdobu. V jednotlivých sondách bolo vidieť niekoľko vrstiev omietok rôznych farieb. Najväčší nález bol zatiaľ objavený na tzv.  pilónoch. Reštaurátor Mgr. Art. Pavol Ševčík prezradil:  „Sondážnym výskumom sme zistili, že  pod brizolitom sa nachádza celkom pekná detailná štuková výzdoba. Zatiaľ sa javí, že Sokolovňa bola vzhľadovo pôvodne v kombinácii režnej tehly a bielej omietky. Nie je to však konečné stanovisko, keďže viaceré sondy ešte vyhodnocujeme a niektoré nás ešte len čakajú.“

Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, kontrolného dňa sa v stredu 4. apríla 2018 zúčastnil aj Mgr. Marek Zelina z Krajského pamiatkového úradu, ktorý bude na celú rekonštrukciu dohliadať.

Výsledkom tohto výskumu bude aj spracovanie  návrhu na reštaurovanie. Dochované slohové štuky budú musieť byť zakonzervované, chýbajúce časti by  mali byť doplnené. „Na základe výstupov výskumu bude zostavený rozpočet k verejnému obstarávaniu. To by sme chceli zrealizovať v priebehu cca 2 mesiacov, aby v lete mohli reštaurátorské práce na budove Sokolovne začať. Práce by mali trvať zhruba 2 roky,“ ozrejmila ďalší postup projektová manažérka Ľubica Kadlec Melišová. Po stavebných prácach sa v druhej polovici  roku 2019 sily sústredia na vnútorné vybavenie budovy a prípravu expozície. Na tvorbe expozície sa začína pracovať už teraz v súlade s podaným projektom Česká  cesta.

Stará obchodná cesta, ktorá spájala oba štáty od Prahy až do Budína je spoločným menovateľom pre Senicu i Klobouky u Brna, ktoré ležali na trase ciest kráľov, výmeny tovaru, informácií i kultúrneho posolstva. Na pozadí fenoménu stredovekej Českej cesty bude v múzeu  prezentovaná história Senice, jej osobností, hospodársky i kultúrny rozmach. Dominantou múzea bude maketa stredu mesta z prelomu 19. a 20. stor.

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!