Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:34  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 20:37  //  zobrazené: 168

Riešenie chodníka do Čáčova v časti kruhového objazdu pri Bille

predkladateľ: RNDr. Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Žiadosť o riešenie chodníka do Čáčova v časti kruhového objazdu pri Bille za mestom. Panelový chodník tu končí. Ľudia prechádzajú popri potoku na chodník ku garážam a vystavujú sa nebezpečenstvu. Obyvatelia by privítali, aby sa táto časť stala predmetom riešenia – vybudovaním priechodu pre chodcov, prípadne úpravy chodníka smerom do Čáčova.

 

Odpoveď:

Mesto Senica má v pláne zaradiť do plánu investičnej výstavby vypracovanie projektovej dokumentácie stavby chodníka od križovatky cesty II/500 a miestnej komunikácie Železničná ulica po miestnu časť Čáčov.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!