Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.06.2009 - 08:11  //  aktualizácia: 09.06.2009 - 08:11  //  zobrazené: 602

Rokovanie krízového štábu po ničivých záplavách

kunov_m.jpgV pondelok 8. júna  na senickej radnici rokoval krízový štáb,  ktorý sa zaoberal situáciou v mestskej časti Kunov po sobotňajšej ničivej  prívalovej búrke. Na rokovaní  sa zúčastnili niektorí vedúci oddelení MsÚ, predstavitelia Technických služieb Senica, a.s., Rekreačných služieb mesta Senica, Mestského podniku služieb,  firmy Devis, Mestskej polície..., aby prediskutovali   ďalší postup prác.V Kunove v pondelok pokračovalo  odpratávanie následkov búrky, čistenie obydlí a komunikácií. V prácach pokračovali Technické služby s technikou a do intenzívnych prác sa zapojili  aj  RSMS, MsPS, firma Devis a ľudia  na  verejnoprospešných prácach.  Primátor stanovil, aby sa prioritne pomohlo starším ľuďom  a tým, ktorých domy boli najviac zasiahnuté prívalovou vlnou a nestačia si robiť poriadok svojpomocne. V čistiacich prácach sa bude pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

Druhým okruhom rokovania bolo vyčíslenie škôd, ktoré ničivý živel napáchal. Na Mestskom úrade sa sumarizujú škody na mestskom majetku, majetku fyzických osôb a na majetku právnických osôb.  Už v pondelok prvé odhady boli vyčíslené na 2 milióny eur. Mesto Senica chce na základe zosumarizovaných údajov požiadať o finančnú pomoc na kompenzáciu nákladov vládu SR a tiež Trnavský samosprávny kraj cez krízový fond.

Tretím bodom diskusie boli opatrenia na zabránenie takýmto pohromám. Návrhy protipovodňových opatrení možno rozdeliť na tie, ktoré sa dajú realizovať pomerne v krátkom čase a také, ktoré sa musia riešiť v spolupráci s vodohospodármi. Do úvahy v prvom rade prichádza vybudovanie tzv. ochranného valu, ktorý by  prívalovej vode určil cestu mimo zástavby. Opatrenia sa budú  realizovať aj v osevných plánoch v poliach nad Kunovom. Systémom suchých retenčných nádrží, prípadne inými  návrhmi sa  budú zaoberať odborníci a realizácia je  otázkou dlhšieho časového úseku.
bar

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!