Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 15.05.2024 - 13:00  //  aktualizácia: 15.05.2024 - 13:10  //  zobrazené: 420

Seničanom sa podarilo vytriediť vyše 1 181 ton odpadu

Mesto Senica, ako súčasť systému ENVI - PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má podiel na celkovej úspore produkcie CO₂, ktorú ENVI - PAK za rok 2023 dosiahol v množstve 61 388 000 kg. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 227 476 773 km, a teda 5 676-krát obišlo zemeguľu. Seničania v minulom roku vytriedili komunálny odpad v objeme 1 181 493 kg.

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zabezpečuje pre mesto Senica zberovú infraštruktúru v zákonom stanovenom rozsahu a financuje triedený zber odpadov (plasty, sklo, papier, obaly z kovov a nápojové kartóny) a vzdelávacími aktivitami počas celého roku podporuje občanov k aktívnemu triedeniu odpadu.

Cieľom systému ENVI - PAK je, aby narastalo množstvo triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Napriek celoslovenskému trendu poklesu vyzbieraných a zhodnotených množstiev odpadov sa podarilo udržať nadpriemernú mieru zberu, a to v rozsahu 56,93 kg na obyvateľa, čo je o 3,33 kg viac ako celoslovenský priemer. Z vyzbieraných množstiev bolo až 97 % zhodnotených alebo zrecyklovaných. Až 96 % zhodnotenia odpadov sa uskutočnilo v rámci Európskej únie a Slovenska, čím bol dosiahnutý cieľ šetriť prírodné zdroje a zároveň eliminovať najazdené kilometre pri preprave odpadu do tretích krajín.

zdroj: ENVI - PAK

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!