Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Kultúra
publikované: 24.04.2024 - 08:19  //  aktualizácia: 24.04.2024 - 08:21  //  zobrazené: 311

Senická divadelná jar prekvapila vysokou úrovňou

Senická divadelná jar je krajskou súťažnou prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti, ktorá ponúka talentovaným deťom možnosť prezentovať sa so svojimi divadelnými inscenáciami. Jej 51. ročník sa uskutočnil 17. apríla 2024 v Dome kultúry v Senici. Počas súťažného dňa sa predstavili štyri divadelné kolektívy, víťazi regionálnych súťaží, ktoré priniesli spontánnosť, chuť hrať, detskú radosť.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Odborná porota v zložení MgA. Ján Hyža, PhD., Mgr. art. et MgA. Daniela Evjáková, PhD. a Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD. mala ťažkú prácu, pretože kvalita divadelných predstavení bola veľmi vysoká a tak sa stalo, že na postup do celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Zlatá priadka odporučila až tri inscenácie. Z 1. miesta bude Trnavský kraj v Šali reprezentovať Divadlo na kolene zo ZUŠ Ladislava Kupkoviča z Cífera, ktoré v réžii Martina Križana spracovalo jednu z Dobšinského rozprávok a uviedlo ju pod názvom Zakliata hora à la Dobshinski Sisters. Detský divadelný súbor Sabinky pôsobiaci pri ZUŠ Mozartova Trnava sa do súťaže zapojil s autorskou hrou kolektívu pod názvom Kolobeh. Naštudoval ju pod režijným vedením Sofie Klebanovej a Petry Sabovej a za úprimnú výpoveď o hľadaní svojho miesta vo svete získal 2. miesto s prvým návrhom na postup na Zlatú priadku v Šali. Divadielko na DLANI zo ZUŠ Voderady pricestovalo do Senice v novom zložení členov súboru. Vedúcou a režisérkou súboru je Barbora Bazsová. Ich predstavenie Grecia – tukan, ktorý neprestal túžiť, prinieslo na javisko tému inakosti spracovanú pútavo, nenásilne. Odborná porota udelila súboru 2. miesto a navrhla ho tiež postúpiť do celoštátnej súťaže. Z okresu Galanta sa Senickej divadelnej jari po prvýkrát zúčastnil detský divadelný súbor z malotriednej základnej školy z obce Pusté Sady. Hľadisko plné divákov tlieskalo známemu príbehu Popoluška, za ktorý si deti zo súboru a ich vedúca Ivana Zacharová zo Senickej divadelnej jari domov odniesli krásne 3. miesto a pochvalu za kultivovanú javiskovú reč.

Súčasťou prehliadky bol hodnotiaci rozborový seminár odbornej poroty s tvorcami divadelných inscenácií, na ktorom odborná porota rozanalyzovala vystúpenia súborov. Kým sa dospelí radili ako predstavenia vylepšiť, zdokonaliť, vycibriť, deti zo súborov navštívili Múzeum Senica.

Krajskú súťažnú prehliadku organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, finančne ju podporila Coop Jednota, SD Senica.

Divadelným kolektívom, ktoré budú začiatkom júna náš kraj reprezentovať na celoštátnej súťažnej prehliadke Zlatá priadka v Šali, prajeme veľa úspechov. Všetkým divadlám oceneným v krajskej súťaži srdečne blahoželáme a ďakujeme za príjemný a hodnotný umelecký zážitok.

 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!