Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 27.04.2022 - 16:49  //  aktualizácia: 27.04.2022 - 16:54  //  zobrazené: 1530

Situačné správy z hlásení od 12. do 24. apríla 2022

  1. Dňa 15. 4. 2022 v čase o 10:35 hod. sa dostavil na oddelenie MsP občan mesta s prosbou o pomoc pri otvorení bytu, nakoľko si pri odchode v byte zabuchol kľúče. Po vyčerpaní všetkých možností sa obrátil na MsP. Hliadka mu zabezpečila otvorenie bytu prostredníctvom osoby na to určenej.
     
  2. Dňa 15. 4. 2022 v čase o 23:30 hod. spozorovala pešia hliadka muža pred kultúrnym domom ako hodil o zem hasiaci prístroj. Menovaný bol vyzvaný, aby od konania upustil a predložil doklad totožnosti. Jednočlenná hliadka požiadala o súčinnosť motorizovanú hliadku, nakoľko sa dal menovaný po výzve na útek. Priestupcu sa podarilo obmedziť na osobnej slobode a následne bol predvedený na oddelenie MsP za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia.
     
  3. Dňa 18. 4. 2022 o 17:30 hod. bol prijatý oznam od občana mesta Senica, ktorý odchytil voľne pobehujúceho psíka. Hliadka si psa prevzala, išlo o hnedého labradora. Lustráciou sa podarilo zistiť majiteľa, ktorý si psíka prevzal.
     
  4. Dňa 20. 4. 2022 v čase o 09:10 hod. bola zamestnancami kamerového systému nahlásená stavebná suť pri kontajnerovom stojisku na Hollého ulici vyvezená deň po vývoznom dni. Následne hliadka MsP vyhotovila fotodokumentáciu a spísala úradný záznam. Zistením priestupcu je možné podľa zákona o odpadoch uložiť sankciu až do výšky 1500 eur!

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!