Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 03.01.2023 - 08:35  //  aktualizácia: 03.01.2023 - 08:44  //  zobrazené: 1278

Situačné správy z hlásení od 18.12.2022 – 29.12.2022

 

  • Dňa 22.12.2022 bol o 23:30 hod. prijatý telefonický oznam, kde bolo nahlásené nevhodné správanie pred prevádzkou Babičkina kuchyňa. Po príchode na miesto bolo hliadkou MsP zistené, že sa v uvedenej prevádzke koná firemný večierok a jeden zo zamestnancov mal problém s niektorými spolupracovníkmi. Menovaný bol značne pod vplyvom alkoholu. Telefonicky bola vyrozumená jeho družka, ktorá si ho odviezla domov.

 

  • Dňa 23.12.2022 v čase o 23:05 hod. bol prijatý oznam z vrátnice ubytovne na Hurbanovej ulici, že sa pred vchodom hádajú druh s družkou a rušia nočný kľud. Po príchode hliadky bola situácia ukľudnená. Nakoľko obaja hliadku poslúchli a pobrali sa do bytu, boli za porušenie ustanovenia §47 ods. 1 písm. b) Zákona č. 372/1990 Zb. riešení napomenutím.

 

  • Dňa 23.12.2022 o 23:17 hod. prijala stála služba telefonát od občana mesta, že na ul. J. Kráľa v podchode preletel opitý muž cez sklenený výklad do prevádzky Gastrocentrum Veronika. Hliadka sa okamžite dostavila na miesto, kde sa nachádzali svedkovia, oznamovateľ aj páchateľ. Opitý muž mal menšie poranenia ruky, lekárske ošetrenie odmietol. Svedkovia uviedli, že muž vyšiel z prevádzky pivného baru, zapotácal sa a padol do sklenenej výplne. Na miesto sa dostavila aj hliadka OO PZ Senica. Bol kontaktovaný syn majiteľa prevádzky a ten výplň zabezpečil. Cez stálu službu MsP boli zistení rodičia opitého muža, ktorí sa dostavili na miesto. Otec menovaného si s poškodeným vymenil telefonický kontakt a za prítomnosti hliadky MsP a OOPZ prisľúbil, že škodu uhradia.

 

  • Dňa 24.12.2022 o 08:00 hod. bolo pri patrolovej činnosti zistené podozrenie zo spáchania priestupku podľa § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ku ktorému malo prísť na ulici L. Novomeského č. 1214 pri smetných nádobách, kde bol uložený objemový odpad – WC, rozkladacia posteľ a kreslo. Po príchode na miesto bola vyhotovená fotodokumentácia, spísaný úradný  záznam a vec je štádiu objasňovania priestupku. V prípade zistenia priestupcu je možné v správnom konaní  uložiť osobe pokutu až do výšky 1.500,-€.

 

  • Dňa 26.12.2022 o 22:20 hod. boli operátorom KS zachytené dve osoby, ktoré vyniesli starý televízor ku kontajnerom na Železničnej ulici č. 327. Vzniklo podozrenie zo spáchania priestupku podľa § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Po príchode hliadky na miesto bola vyhotovená fotodokumentácia, spísaný úradný  záznam. Prezretím kamerového záznamu boli zistení páchatelia. Vec bola postúpená na ďalšie šetrenie príslušnému orgánu. V  správnom konaní  je možné uložiť osobám pokutu až do výšky 1.500,-€.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!