Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 28.03.2023 - 13:19  //  aktualizácia: 28.03.2023 - 13:29  //  zobrazené: 1561

Situačné správy z hlásení od 20. 03. do 27. 03. 2023

 

  • Dňa 20. 03. 2023 o 02.34 hod. – bol prijatý stálou službou MsP telefonický oznam od obsluhy herne VIX pri Sunny, že sa tam nachádza zákazník, ktorý zaspal, ktorého nejde zobudiť a nechce opustiť herňu. Hliadkou MsP bol dotyčný pán zobudený a odoslaný domov.
  • Dňa 21. 03. 2023 v utorok o 14.04 hod. - prijatie telefonátu z linky 112, kde sa im dovolala a následne spojila so stálou službou MsP Senica pani zo Štefánikovej ul. č. 723, ktorá nahlásila neznámych ľudí (Rómov) s fixnou ideou že im niečo dlží a kopú jej do vstupných dverí bytu. Podozrivé osoby utiekli preč, nakoľko počuli, ako pani volá políciu. Neznámi Rómovia boli daní do pozornosti aj pre iné hliadky.
  • Dňa 23. 03. 2023 o 15.05 hod. – bol prijatý anonymný telefonát, že pred mestským úradom na Štefánikovej ulici leží muž a má krvavú hlavu. Hliadka sa presunula na miesto a po príchode zistila, že muž spadol na dlažbu v podnapitom stave a má silne krvácajúcu ranu na hlave. Bola mu poskytnutá prvá pomoc a privolaná RZP. Jednalo sa  o osobu R. K. z obce Prietrž.
  • Dňa 24. 03. 2023 o 23.05 – bol stálou službou MsP prijatý telefonát so sťažnosťou na rušenie nočného kľudu v okolí OD Tesco. Hliadka MsP oznam preverila, dostavila sa na miesto a bola spozorovaná partia mladých ľudí, ktorí sa práve rozchádzali a hliadkou boli upozornení na dodržovanie nočného kľudu. Pri opakovanej kontrole  ulice Sv. Gorazda bol hliadkou spozorovaný jeden člen partie, ako oplzlo vykrikuje, čím rušil nočný kľud a budil verejné pohoršenie. Príslušníkmi MsP bol vyzvaný, aby upustil od protiprávneho konania a preukázal svoju totožnosť, načo sa dal pred hliadkou na útek. Hliadka ho dostihla za kostolom na ulici Sotinská, kde za použitia hmatov a chmatov mu boli nasadené služobné putá, nakoľko kládol pri obmedzení osobnej slobody aktívny odpor. Následne bol hliadkou o 23:50 hod predvedený na oddelenie MsP k zisteniu totožnosti, k podaniu vysvetlenia a k vykonaniu dychovej skúšky. Na oddelení MsP bola zistená totožnosť a vykonaná dychová skúška s výsledkom 1.17 mg/L. Jednalo sa o P. M. z obce Kuklov. Menovanému bola uložená bloková pokuta nezaplatená na mieste vo výške 30,-€ za porušenie § 47 ods. 1 písm. a) zákona č.  372/1990 Z. z. o priestupkoch. O 00:15 hod bola osoba z oddelenia MsP prepustená nezranená a poučená o dodržiavaní verejného poriadku.
  • Dňa 25. 03. 2023 o 04.55 hod. - hliadkovou činnosťou MsP bol na Hviezdoslavovej ulici pri dome 472 spozorovaný ležiaci muž na chodníku. Zistené, že sa jedná o silne podnapitého P. J.  zo Železničnej ulice v Senici. Pán bol posadený na lavičku, nebol zranený.
  • Dňa 26. 03. 2023 v čase o 23.11 hod. - prijatý stálou službou MsP telefonický oznam od pani, že ju v byte nad ňou na ul. Hurbanova 1379/38 niekto vytápa. Následne prijatých viacero oznámení o tom, že prichádza k vytápaniu bytového domu na ul. Hurbanovej č. 1379/38. Po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že sa jedná o byt v ktorom sa nikto nenachádza ale patrí pani L. K.,  bytom Hurbanova 1379/38. Pani L.K. sa mala nachádzať v nemocnici Skalica. HaZZ na mieste otvorili byt kde bolo zistené, že sa jednalo o prasknutú hadičku a zaistili odstavenie vody v byte. Následne vyrozumený syn, ktorý prišiel na miesto a byt si prevzal. Byt zabezpečený náhradnými dverami. K veci spísaný úradný záznam a vyhotovená fotodokumentácia.
  • Dňa 26. 03. 2023 o 02.22 hod. - prijatý stálou službou telefonický oznam z ul. Sadová č. 621/9, kde sa mali pred vchodom nachádzať nejaké osoby a rušiť nočný kľud. Po príchode hliadky MsP na miesto sa dala jedna osoba na útek, pričom na mieste nechala veľkú cestovnú tašku, v ktorej boli rôzne spreje a farby na maľovanie. Prezreté širšie okolie parku a osoba nebola spozorovaná. K veci spísaný záznam o nájdení veci. 
  • Dňa 27. 03. 2023 o 10:48 hod. prijatý telefonát od pani z Hurbanovej ulice, že jej sused Ing. L. K. bytom Hurbanova 1379 už asi 4 dni neotvára a ona má podozrenie, že sa mu niečo stalo, nakoľko má silnú cukrovku a aj bicykel má celý čas uzamknutý na chodbe. Hliadka MsP za prítomnosti nezúčastnenej osoby otvorila byt, ale vnútri sa nikto nenachádzal. Telefonicky z operačného oddelenia zistené, že pán je od 23.3.2023 hospitalizovaný v NsP Myjava. Bol vyrozumený brat menovaného a byt za prítomnosti hliadky MsP uzamkol. Spísaný úradný záznam aj záznam o otvorení bytu a odovzdaný na okresnú prokuratúru.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!