Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Športové spravodajstvo
publikované: 13.11.2019 - 13:30  //  aktualizácia: 13.11.2019 - 13:34  //  zobrazené: 319

Škola roka - Trojka patrí k najaktívnejším školám na Slovensku v oblasti športu

Škola roka

V  školskom roku  1993-1994, sa zrodila súťaž v športovej aktivite základných a stredných škôl na Slovensku pod názvom „ŠKOLA ROKA“. Fakt, že súťaživosť je vlastná nielen deťom, ale aj dospelým, jednotlivcom či kolektívom,  zohral rozhodujúcu úlohu pri hľadaní motivácie k napĺňaniu hlavných úloh a cieľov pre slovenský školský šport, ktorú zastrešuje najvýznamnejšia organizácia školského športu – Slovenská asociácia športu na školách.

V školskom športe však nie je priorita postavená len na výkonnosti a preto bola ŠKOLA ROKA postavená na tri silné piliere : účastnícky – výchovný – výkonnostný. A až súčtom týchto troch pilierov sa získava poradie škôl.

Štyridsiaty školský rok 2018/2019 bol pre našu školu mimoriadne významný i tým, že našimi športovými, výchovnými a tvorivými aktivitami sme sa opäť po štyroch  rokoch zaradili k najaktívnejším školám na Slovensku v oblasti športu. Po celý školský rok  sme pracovali na upevňovaní výchovných aspektov športu, na rozvíjaní olympijskej myšlienky a pravidiel fair play. Spojili sa v jedno ľudia, ktorí svoje sily, srdce a energiu venujú deťom a deti samotné, ktoré sa aktívne a v hojnom počte zapájali do všetkých podujatí  - turistikou za kultúrnymi a historickými pamiatkami, Deň Zeme, Deň vody alebo olympijského dňa, súťažili a  získavali prvé miesta vo viacerých športových súťažiach.

Päť najlepších škôl  jednotlivých kategórií  v rámci Slovenska ocenili 6. novembra 2019 v Divadle Jána Palária v Trnave - vicežupan Marek Neštický, zástupkyňa spoluorganizátorskej Strednej športovej školy v Trnave Helena Kameňanská, zástupca MŠVVaŠ SR Adam Chvíľa, atašé veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Nikita Griščenko, zástupcovia okresných úradov, členovia Predsedníctva SAŠŠ. ale aj naši skvelí športovci Veronika Vadovičová a Janko Zachara.

K oceneným patrili aj naši - pani učiteľka Mgr. Katarína Dvorská a majsterka Slovenska vo futbalcupe starších žiačok brankárka Viktória Opalková. Zastupovali Základnú školu Sadová 620 v Senici, kolektív pedagógov – obetavých, aktívnych a tvorivých a tiež žiakov, ktorí svojim dobrým príkladom motivujú svojich rovesníkov, aby sa začali venovať športu.

 

Ing. Svetlana Chábelová

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!