Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 26.06.2024 - 12:32  //  aktualizácia: 09.07.2024 - 10:14  //  zobrazené: 571

Sobášne dni na rok 2025

Mestské zastupiteľstvo v Senici na 11. zasadnutí konanom dňa 20. júna 2024  schválilo sobášne dni na rok 2025:

11. január
25. január


8. február
22. február

8. marec
22. marec

12. apríl
26. apríl

10. máj
24. máj

14.  jún
28.  jún


12. júl
26. júl

9. august
23. august

6. september
20. september

11. október
25. október

8. november
22. november

13. december

Sobášne soboty 31. máj  a  27. september  sú určené na sobáše v Múzeu  Senica.

Určený deň streda  ako  sobášny deň zostáva naďalej zachovaný. 

Mesto Senica v spolupráci so  Zborom  pre občianske  záležitosti    organizuje  v obradnej sieni mesta Senica slávnostné  uvítania detí  do života   v rámci sobášnych dní schválených  MsZ. V roku 2023 zorganizovalo 30  takýchto  uvítaní detí  do života. Vykonávajú sa individuálne  pre každé dieťatko a sú  spojené so slávnostným zápisom  do pamätnej knihy.  Rodičia,  ktorí majú záujem o slávnostné uvítanie ich dieťaťa do života,  si môžu prísť dohodnúť termín na Matričný úrad v Senici v budove Mestského úradu.  Určené soboty ešte pre tento rok sú zverejnené  na stránke mesta Senica.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!