Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.11.2017 - 10:09  //  aktualizácia: 14.11.2017 - 15:08  //  zobrazené: 2625

Stanovisko Mesta Senica k odkúpeniu budovy bývalej Sokolovne, príslušných pozemkov pre účely vybudovania budúceho mestského múzea a reprezentačných priestorov

Dnes (14. 11. 2017) bola uzavretá zmluva o odkúpení budovy a areálu bývalej Sokolovne.

Stanovisko Mesta Senica k odkúpeniu budovy bývalej Sokolovne, príslušných pozemkov pre účely vybudovania budúceho mestského múzea a reprezentačných priestorov:

21. septembra 2017 sa uskutočnilo 18. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde jedným z bodov rokovania bol i návrh na odkúpenie bývalej budovy Sokolovne s príslušným areálom Mestom Senica od majiteľa Telovýchovnej jednoty Záhoran Senica.

V priebehu prerokovania o tomto bode vznikla v pléne široká diskusia i rôzne návrhy o výške kúpno – predajnej ceny za objekt i príslušné pozemky areálu. Mesto Senica na základe znaleckého posudku navrhovalo a po porade poslaneckých klubov odsúhlasilo sumu 289 000 €, TJ Záhoran žiadal 321 000 €. V emotívnej diskusii, ktorá prebiehala pred hlasovaním o výške kúpnej ceny, odzneli i niektoré nepravdivé informácie, ktoré poškodili povesť hádzanárskeho oddielu a predovšetkým predsedu TJ Záhoran Senica Ing. Pavla Zajíčka.

Tieto informácie, z dôvodu úspešného ukončenia rokovaní s TJ Záhoran Senica, ktorá akceptovala v plnej miere uznesenie MsZ o úhrade podľa znaleckého posudku bez kladenia si ďalších požiadaviek, chceme dať na správnu mieru a verejne sa ospravedlniť predsedovi výboru TJ Záhoran Senica Ing. Pavlovi Zajíčkovi za emotívne, tendenčné vystúpenia niektorých členov poslaneckého zboru, ktoré neboli podložené skutočnou realitou. Tým považujeme danú tému, verejnú diskusiu za ukončenú.

Nie je pravdou, ako bolo povedané, že zaslané peniaze pôjdu na účet súkromnej osobe, resp. členom výboru. Peniaze, pôjdu na účet TJ Záhoran Senica, z ktorých musí oddiel odviesť 20 % daň štátu. Predseda Telovýchovnej jednoty potvrdil, že poskytnuté financie v plnej miere použije Telovýchovná jednota na oživenie a ďalší úspešný rozvoj najmä ženskej hádzanej v našom meste, ktorým chce nadviazať na jej bohatú dlhoročnú tradíciu. Výbor TJ Záhoran Senica, ako informoval Mesto Senica, má pripravenú koncepciu opätovného postupného naštartovania rozvoja tejto obľúbenej kolektívnej hry od najmladších dievčat až po ženské družstvo i s métami, ktoré by chcel v budúcnosti dosiahnuť. Svojimi výsledkami, hrou, chcú dievčatá opäť robiť radosť svojim verným fanúšikov, vzorne a úspešne reprezentovať nielen svoj klub, ale i svoje mesto. Mesto Senica tak, ako aj ostatným športovým klubom pôsobiacim v meste, bude v rámci svojich finančných možností rozvoju hádzanej nápomocné a pevne verí, že novo stanovené ciele sa TJ Záhoran Senica podarí postupne naplniť. 

Výsledkom vzájomných 2 – ročných rokovaní s TJ Záhoran Senica je získanie prvej historickej budovy do majetku mesta. Spoločným úsilím i za výraznej pomoci Pamiatkového úradu SR sa podarilo zachrániť historickú budovu pre budúce muzeálne ale aj  moderné, reprezentačné priestory mesta s konferenčnou sálou. O budovu i pozemky bol záujem aj zo strany súkromných investorov, ktorí by iste ponúkli hádzanárskemu oddielu vyššiu sumu ako mesto Senica. Mesto Senica si váži, že pred týmito rokovaniami dala TJ Záhoran prednosť verejným záujmom mesta a vytvorila podmienky na uchovanie historickej budovy bývalej Sokolovni pre jeho potreby. 30. októbra Pamiatkový úrad SR vydal Rozhodnutie, že letohrádok - Sokolovňa  vyhlasuje za národnú kultúrnu pamiatku. Mesto Senica tak bude vlastniť aspoň jednu historickú budovu a to hneď kultúrnu pamiatku. Ukončenie reštauračných prác pod dohľadom pamiatkarov, sa predpokladá  v roku 2019. V okolí budovy bude parková úprava s možnosťou osadenia pamätných tabúľ, búst našich významných osobností z histórie Senice. Celková výška nenávratných finančných prostriedkov poskytnutých z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SR – ČR v projekte pod názvom Česká cesta, ktorý mesto Senica podalo spoločne s mestom Klobouky na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR je 1 531 065,49 €. Senica získala 1 069 594,49 € z toho výška nenávratných finančných prostriedkov je 1 016 114,75 € a spolufinancovanie mesta je vo výške 53 479,74 €. Mesto Klobouky získalo 461 471,00 €. Výška nenávratných finančných prostriedkov je 415 323,90 € a spolufinancovanie mesta Klobouky je vo výške  46 147,10 €.    

Výstavba letohrádku v štýle historického romantizmu rodinou Vaďonových, ktorá prišla do Senice zo Zlatoviec, začala v roku 1838. Budova bola umiestnená v anglickom parčíku s bohatou ornamentálnou výzdobou a mala najmä reprezentačnú funkciu. Želám jej, aby si ako jedna z mála historických objektov Senice uchovala po rekonštrukčných i reštauračných prácach opäť nezastupiteľný význam v oblasti prezentácie pamiatkových hodnôt i bohatej histórie nášho mesta.

 

Mgr. Branislav Grimm

primátor Mesta Senica

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!