Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:52  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:54  //  zobrazené: 468

Stredná odborná škola v Senici a zákaz prezentácie

predkladateľ: Ing. Roman Sova

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Na základe zasadnutia Rady školy Strednej odbornej škole v Senici sa poslanec Ing. Roman Sova pýta, či táto stredná škola má zakázanú svoju vlastnú prezentáciu a propagáciu medzi žiakmi končiacich ročníkov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Senica.

Ak je nejaký zákaz načo, na aké aktivity sa vzťahuje.

 

Odpoveď:

 

Mesto Senica nevydalo žiadny zákaz prezentácie a propagácie Strednej odbornej školy v Senici medzi žiakmi končiacich ročníkov základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Senica. Na odporúčanie primátora mesta Senica Ing. Mgr. Martina Džačovského bolo základným školám v meste Senica doporučené minimalizovať na najnižšiu mieru návštevy všetkých stredných škôl za účelom propagácie strednej školy počas školského roka a vyučovania, tak aby nebol narušený výchovno - vzdelávací proces na základných školách.

Je na danom konkrétnom riaditeľovi základnej školy, aby si prípadnú prezentáciu a propagáciu stredných škôl na pôde svojej základnej školy zorganizoval v čase na to určenom – napríklad Deň otvorených dverí ZŠ a pod.

Na účel prezentácie stredných škôl mesto Senica poskytuje priestor v spolupráci so zriaďovateľom stredných škôl počas roka na podujatiach so širokou platformou pre žiakov základných škôl i pre verejnosť, kde majú možnosť propagovať svoju školu všetky stredné školy nielen z nášho mesta.     

 

Vybavuje: Mgr. Art. Martin Dudáš

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!