Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 07.08.2023 - 13:54  //  aktualizácia: 07.08.2023 - 13:57  //  zobrazené: 394

Vodovodná prípojka v časti mesta Dolné Suroviny

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

Interpelácia:
Žiadam o aktuálne informácie ohľadom riešenia dodávok pitnej vody v časti Dolné Suroviny v súvislosti s legislatívnym procesom v možnostiach: vodovodná prípojka, verejný vodovod a prevádzkovo súvisiaci verejný vodovod v súlade so zákonom č. 442/2002 Z.z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. v platnom znení.

 

Odpoveď:
Dodávka pitnej vody v časti Dolné Suroviny je zabezpečená pre obyvateľov od roku 2007. Mesto Senica toho času rieši problém so získaním iného oprávneného poskytovateľa/prevádzkara, ktorý by prebral vodovodný rad a uzatvoril by zmluvu s mestom Senica ako majiteľom vodovodu a s BVS o odbere vody zo súčasného bodu na začiatku radu a následne by tento nový poskytovateľ/prevádzkar uzavrel zmluvy priamo s jednotlivými odberateľmi.


Vypracoval: Ing. Ivan Šteffek 
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!