Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.03.2023 - 10:33  //  aktualizácia: 10.03.2023 - 10:37  //  zobrazené: 615

Vodovodná prípojka v mestskej časti Dolné Suroviny

predkladateľ: Dušan Podmajerský

Interpelácia podaná na 2. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
            Občania mestskej časti Dolné Suroviny v zastúpení p. Chovanetom dlhodobo požadujú pomoc a vyriešenie prípojky pitnej vody. Podľa slov p. Chovaneta na stretnutí Ing. Šteffek informoval, že BVS preberú jednotlivé domácnosti na podružné meranie po skolaudovaní prípojky Mestom Senica, na ktorej aktuálne pracujú. Aktuálne 27 domácností nemá riadnu prípojku a zmluvu s BVS, ale rozpočítavajú celkový odber podľa individuálnych meraní, čím vznikajú rozdiely a väčšina je nútená hradiť aj odbery neplatiacich.
Požadujem zosumarizovať verbálne prísľuby, aké kroky a kedy sa urobili a aký je časový výhľad kolaudácie, resp. prevzatie prípojky BVS.


Odpoveď:
            Mesto Senica momentálne vykonáva inžiniersku činnosť na zrealizovanie dodatočného stavebného a kolaudačného povolenia, ktoré vydáva Okresný úrad Senica, t. č. chýba len vyjadrenie BVS k projektovej dokumentácii. Po získaní vyjadrenia BVS bude podaná žiadosť na OÚ Senica o dodatočné kolaudačné povolenie. Po vydaní dodatočného kolaudačného povolenia stavby, môže mesto Senica vyzvať BVS na prevzatie vodovodu do majetku BVS.
            Informácia z interpelácie: „Podľa slov p. Chovaneta na stretnutí Ing. Šteffek informoval, že BVS preberú jednotlivé domácnosti na podružné meranie po skolaudovaní prípojky...“ sa nezakladá na pravde. BVS sa ešte nevyjadrila či prípojku prevezme do svojho majetku.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!