Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.10.2023 - 07:44  //  aktualizácia: 25.10.2023 - 07:45  //  zobrazené: 289

Vybudovanie osvetlenia parkoviska na Hviezdoslavovej ulici

predkladateľ: Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
Vybudovanie osvetlenia parkoviska na Hviezdoslavovej ulici pri veterinárnej klinike dr. Šimeka.


Odpoveď:
Aktuálne prebieha realizácia 2. Etapy verejného osvetlenia (VO) v meste Senica. V rámci tohto projektu, ktorý ma byť ukončený do konca roka 2023 sa v danom mieste nerealizuje nový bod VO. Vašu požiadavku evidujeme s tým, že k realizácii môže prísť až v prípade, že daná položka bude zaradená do rozpočtu mesta Senica na budúci rok.  
Vybavuje: Ing. Ferdinand Bartal
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!