Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.10.2023 - 09:31  //  aktualizácia: 24.10.2023 - 09:33  //  zobrazené: 681

Vypracovanie návrhu výstavby parkoviska pre dočasné státie medzi ulicami Hollého a Štefánikova

predkladateľ: Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 6. MsZ:

Interpelácia:
MsV č.4 navrhuje mestu Senica vypracovať návrh výstavby parkoviska pre dočasné státie medzi ulicami Hollého a Štefánikova za mestským múzeom. Otázka – V akom časovom horizonte by bolo možné predstaviť návrh občanom danej lokality?
 

Odpoveď:
Je  potrebné, aby sme boli informovaní o tom, že MsV č.4 výslovne požaduje vybudovanie parkoviska v danej lokalite a na konkrétnom mieste. Až na základe požiadavky vieme dať spracovať projektovú dokumentáciu resp. zaradiť/nezaradiť realizáciu parkoviska do rozpočtu.  
Vypracoval: Ing. Ferdinand Bartal
 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!