Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚN 20, 2024
Titulka   >  Kultúra
publikované: 21.02.2023 - 13:26  //  aktualizácia: 21.02.2023 - 13:32  //  zobrazené: 1473

Výtvarná Senica ponúka spektrum výtvarných zážitkov

 

     Výstavné sály Záhorského osvetového strediska v Senici boli v piatok 17. februára 2023 plné umelcov – výtvarníkov a obdivovateľov výtvarného umenia. Konala sa tu vernisáž regionálnej postupovej súťažnej výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2023.

     Účastníkov vernisáže privítala riaditeľka ZOS RNDr. Ľubica Krištofová, po nej sa autorom vystavujúcich diel a hosťom prihovoril doc. akademický maliar Milan Rašla. Hudobným programom otvorenie výstavy obohatili pedagógovia ZUŠ v Senici Michal Čas hrou na akordeón a Mgr. Zdenko Juríček hrou na saxofón. Súčasťou slávnostnej vernisáže bolo odovzdávanie ocenení najúspešnejším výtvarníkom. Pred vernisážou sa konal odborný seminár – rozhovory nad vystavenými umeleckými dielami priamo vo výstavných priestoroch.

     Do súťaže Výtvarná Senica sa zapojilo 34 autorov z miest a obcí okresov Senica a Skalica so 122 výtvarnými prácami. Z nich odborná porota vybrala na výstavu 84 výtvarných diel od všetkých autorov, ktorí súťaž oboslali.

     Výtvarná Senica je súčasťou jubilejného 60. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy Výtvarné spektrum a jej dlhoročná, viac ako polstoročná história samotnej súťaži a oceneniam v nej získaným dodáva prestíž a váhu. V tej tohtoročnej odborná porota v zložení doc. akad. maliar Milan Rašla, vysokoškolský pedagóg z Bratislavy, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a Mgr. art. Marko Vrzgula, maliar z Bratislavy, navrhla udeliť 11 diplomov a 6 čestných uznaní. V kategórii mladých autorov od 15 do 25 rokov si za grafické práce Detail a Dávid čestné uznanie prevzala Laura Rehušová zo Senice. Najviac autorov súťažilo v kategórii maľby nad 25 rokov. Veľa radosti a hrdosti z dosiahnutých ocenení si na vernisáži výstavy užili výtvarníci, ktorí získali diplom a cenu. Boli to Jana Hajdinová zo Smrdák za kolekciu maliarsko-ilustratívnych kompozícií, Štefánia Haramachová zo Štefanova za tri poetické maľby mestských vedút, Terézia Kolíková z Borského Mikuláša za enkaustiky Zázraky prírody I. – II., Alena Kováčová zo Senice za akryly s motívom cesty, Helena Minxová zo Senice za diela Potulky mestom a Bežkári, Lucia Morávková zo Senice za práce V hmle I. – II., Monika Sabo z Cerovej za diela Vy ste veľkí, no moje včely sú múdre a Spolu, Miloslav Šimek z Kuklova za celú predloženú kolekciu maľby, kresby a grafiky a Zuzana Šmehylová z Čárov za oleje Lúka v splne – jemnohmota a Presvetlovanie. V tejto kategórii boli udelené tiež tri čestné uznania a to Miroslavovi Kinderovi z Brodského za presvedčivý maliarsky výraz, Dušanovi Konečnému zo Senice za maľby s filozofickým obsahom a Kataríne Vyskočilovej z Holíča za expresívne vyjadrenie fyzikálnych a psychických stavov. Kresbu a grafiku nad 25 rokov zastupovalo 7 autorov s 15 výtvarnými prácami. Spomedzi nich diplom a cenu za kresbu štetcom získala Jana Hotařová zo Skalice. Svoj úprimný svet priniesla kategória insitnej tvorby, v ktorej diplom a cenu odborná porota udelila Jarmile Horváthovej z Radošoviec za akvarely s rozprávkovou a mestskou tematikou a čestné uznanie a cenu Márii Vaškovičovej zo Senice za asambláže My, ľudia a Zimná dedina. Čestné uznanie a cenu za dielo Space (Vesmír) si z 57. ročníka Výtvarnej Senice v kategórii experiment odniesla Mária Čajková zo Senice.

     Na Výtvarnej Senici 2023 majú návštevníci možnosť vidieť to najlepšie, čo vzniklo, čo autori vytvorili a ponúkli ako svoju prezentáciu. Je to spektrum výtvarných zážitkov z diel, rozmanitý pohľad na svet a život okolo nás, ako aj sny, predstavy, pocity, fantázie. Zastúpená je maľba, kresba, grafika, experiment, šperk a keramika. Kurátorom výstavy je Mgr. art. Peter Žúrek. Ocenené výtvarné diela postupujú do vyššej – krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

          Súťaž a výstavu organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Za sponzorskú podporu ďakujeme Coop Jednote, SD v Senici. Pestrú a zaujímavú výstavu môžete navštíviť v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici, Vajanského ulica, do 17. marca 2023 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

           

Jaroslava Slezáková

ZOS Senica     

                                                                                  

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!