Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA   >  VZN
publikované: 29.09.2020 - 01:00  //  aktualizácia: 31.01.2022 - 14:59  //  zobrazené: 10485

O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

číslo: VZN č. 48  |  dátum schválenia: 24.09.2020  |  dátum účinnosti: 01.11.2020  |  stav: zrušené

MESTO SENICA

Mesto Senica v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 48

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!