Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 19.12.2019 - 09:50  //  aktualizácia: 19.12.2019 - 10:13  //  zobrazené: 336

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.1 zo dňa 12.11. 2019

číslo:  |  dátum konania: 12.11.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a

 

zo zasadnutia Mestského výboru č.1 pri MsÚ v Senici,

konaného dňa  12.11.2019

 

Prítomní:  podľa priloženej prezenčnej listiny: Mgr. Viera Wágnerová,  Mgr. Ivana Mičová, Jozef Barkóci, Adrián Chňupa, Ing. Ondrej Navrátil, Mgr. Stanislav Macák

 

PROGRAM :    

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Príprava akcie „Vianočná dedinka v Čáčove “

  3. Požiadavky výboru

  4. Záver

 

 

 

 

K bodu 2:

Členovia výboru sa dohodli na  organizovaní akcie „Vianočná dedinka v Čáčove“, ktorá sa bude konať 15.12.2019 od 15,00 hod pri Notárskom dome v Čáčove. Mgr. Viera Wágnerová bude s deťmi nacvičovať program, vnútri budovy bude prebiehať výstava vianočného prestierania, vianočného cukrovia, medovníkov, oplátok, mydielok a iné. Občerstvenie zabezpečia dobrovoľní hasiči.  Členova si rozdelili úlohy k príprave akcie a počas priebehu akcie.

 

K bodu 3:

 

Členovia výboru žiadajú:

a) opätovne - zabezpečiť opravu výjazdu z kruhového objazdu pri Bille v smere na Čáčov, je tam utrhnutá krajnica a veľká jama

b) vybudovať osvetlenie cintorína a následne na stĺp verejného osvetlenia umiestniť kameru s fotopascou, nakoľko sa v okolí cintorína vytvárajú čierne skládky

c) umiestniť dopravné značenie STOP pri výjazde z Bahenskej ulice na Čáčovskú ulicu a zrezať kríky zabraňujúce bezpečnému výhľadu

 

K bodu 4:

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým členom za účasť na zasadnutí mestského výboru.

 

 

 

Prílohy:  Prezenčná listina

 

V Senici dňa:  12.11.2019                             

 

 zapísala:      Mgr. Ivana Mičová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!