Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 30.03.2020 - 12:13  //  aktualizácia: 30.03.2020 - 12:21  //  zobrazené: 301

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.4 pri MsZ v Senici zo dňa 14.2.2020

číslo: 3/2020  |  dátum konania: 14.02.2020

 Zápisnica č.3

zo zasadnutia MsV č. 4 pri MsZ v Senici zo dňa 14.2.2020

 

Prítomní:  P. Hutta, Ľ. Krištofová, F. Planka, D. Sabol, J. Ševčíková, G. Bartošek

Neprítomní:  F. Filip, B. Kádeková,  D.Bartošová, M. Bošáková

 

 

Program: 1. Privítanie

                  2. Informácia o možnom čerpaní fin. prostriedkov z participatívneho rozpočtu

                  3. Požiadavky a návrhy členov

                  4. Rôzne

                                    

 

K bodu 1: Členovia MsV sa stretli na prvom zasadnutí roka 2020. 

 

K bodu 2: Obvod č.4 môže čerpať v roku 2020 na projekty fin. prostriedky z participatívneho rozpočtu vo výške 2500 €. Projekty treba predložiť do 31.3.2020.

                  

K bodu 3:

 • Požiadavka na náhradnú výsadbu vo vnútrobloku medzi ul. J.Kráľa a nám. Oslobodenia, bolitu vyrezané choré a staré stromy

 • V rámci podpory cyklistickej dopravy vytypovať na nám. Oslobodenia vhodné priestory na inštalovanie stojanov na bicykle a zjednotiť ich typológiu

 • Opraviť múrik pri kostole na nám. Oslobodenia a pred obchodom Jednota na malom námestí

 • Nárvrh na umožnenie vjazdu vozidiel záchranných zložiek k bytovke na nám. Oslobodenia č.4 odstránením resp. úpravou zábran-stĺpikov

   

 • Kolónia: Vypracovať a zrealizovať parkovaciu politiku aj v tejto časti Senice

 • smerom ku škôlke a smerom k hygiene zabezpečiť bezpečnosť osadením spomaľovacích prahov, prichádza k nebezpečným stretom chodcov a áut

 • Riešiť problémys kanalizáciou vybudovanou v 70-tych rokoch 20 storočia, problémy škôlky a oproti stojacich bytoviek

 •  

  Jamy na parkovisku za OD Cieľ, na Hviezdoslavovej /viď foto/

   

  K bodu 4:

          

  Ďalšie stretnutie členov MsV bude 13.3.2020, treba priniesť návrhy, projekty ktoré bude     možné podporiť z participatívneho rozpočtu.

     

   

   

   

  V Senici, 1.3.2020                                                                zapísal  Peter Hutta, predseda MsV č.4

                    

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!