Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 24.04.2019 - 12:51  //  aktualizácia: 24.04.2019 - 12:54  //  zobrazené: 570

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 8 konaného dňa 18. 04. 2019

číslo:  |  dátum konania: 18.04.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č. 8,

konaného dňa 18.4.2019

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Otvorenie

  2. Stavanie mája v Kunove

  3. Rôzne, diskusia

  4. Záver

 

 

K bodu č. 1:

Zasadnutie mestského výboru otvoril predseda mestského výboru Ivan Paveska.

 

K bodu č. 2:

Predseda oboznámil členov výboru s plagátom na stavenie mája v Kunove, ktoré sa tento rok uskutoční 27.4.2019 o 15:00 hodine v Spoločenskom dome Kunov. Prvomájové slávnosti budú pre všetky vekové kategórie. Hlavne deti sa môžu tešiť na jazdu na traktore, skákací nafukovací hrad i na opekanie špekačky, ktorú každé dieťa dostane zadarmo. O program sa postará DJ Maco a folklórny súbor Dvojkáčik. Občerstvenie zabezpečí Kunovský hostinec. Nebude chýbať cigánska pečienka, pivo ani kofola.

Členovia výboru riešili všetky záležitosti ohľadne príprav, aby tieto slávnosti mali hladký priebeh:

  • zabezpečenie posedenia pre Kunovčanov,

  • vhodné umiestnenie stánku s občerstvením,

  • prípravné práce s nachystaním, ozdobením a stavaním mája pomocou žeriavu,

  • zabezpečenie prenosného ohniska a kúpa špekačiek

 

K bodu č. 3:

Členovia výboru sa rozprávali o plánovanej výstavbe chodníka v Kunove.   V prípade nepredvídateľných ťažkostí , ktoré by mohli viesť  k možnému posunu realizácie výstavby, uvažovali o možnosti výstavby chodníka od obchodu Jednota až po bytovku. Túto možnosť preveria na meste.

Ďalej sa členovia výboru dohodli, že na najbližšom stretnutí si urobia obchôdzku mestskej časti Kunov a dohodnú sa, ktorej záležitosti dajú v tomto roku najväčšiu prioritu.

 

K bodu č. 4:

Predseda všetkým členom výboru poďakoval za účasť na zasadnutí a druhé zasadnutie výboru ukončil.

 

Kunov, dňa:  20. 4. 2019

zapísala: Božena Kuchtová

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!