Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 12.02.2024 - 14:58  //  aktualizácia: 12.02.2024 - 15:00  //  zobrazené: 622

Zážitkové vyučovanie na mestskom úrade

Každoročne žiaci senického Gymnázia Ladislava Novomeského v rámci vyučovania občianskej náuky navštevujú Mestský úrad v Senici, aby sa formou zážitkového vyučovania zoznámili s fungovaním miestnej samosprávy. V rámci tohto predmetu sa učia o histórii mesta, jeho symboloch a funkciách.

V piatok 12. februára žiakov prímy pod vedením učiteľky Silvie Blažekovej privítal zástupca primátora Filip Lackovič v obradnej sieni mestského úradu. Spolu s matrikárkou im popísal priebeh sobášenia a ďalšie slávnostné udalosti, ktoré sa v týchto reprezentačných priestoroch odohrávajú.

 

Prednosta úradu Marek Došek vo veľkej zasadacej miestnosti priblížil fungovanie mestského zastupiteľstva. Žiaci si spomedzi seba vybrali a zvolili zapisovateľku, overovateľku, kontrolóra a zástupcu primátora. V simulovaných hlasovaniach si odsúhlasili hodinu bez úloh a poverili primátora mesta, aby ich návštevu odmenil sladkosťami.

O tom, čo a ako sa zapisuje do pamätnej knihy a kroniky mesta gymnazistom porozprávala kronikárka Anna Hamerlíková s vedúcou oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renátou Hebnárovou.

Exkurziu školáci ukončili v pracovni primátora mesta Martina Džačovského. Po niekoľkých otázkach, čo si o fungovaní samosprávy zapamätali, odsúhlasil prijaté uznesenie a rozdal všetkým lízanky a na záver si spravili niekoľko spoločných fotiek.

„Takáto forma zážitkového vyučovania je omnoho prínosnejšia, ako iba samotné abstraktné prezentovanie samosprávy na hodinách a preto sa na mestský úrad so svojimi žiakmi každý rok rada vraciam,“ zhodnotila dôvod exkurzie pedagogička senického gymnázia S. Blažeková.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!