Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 26.02.2020 - 11:00  //  aktualizácia: 26.02.2020 - 11:02  //  zobrazené: 640

Zlý stav rozvodných skríň spoločnosti DIGI SLOVAKIA

predkladateľ: Ľubomír Miča

Interpelácia podaná na 8. zasadnutí MsZ 11. 02. 2020:

 

Interpelácia:
Poukázanie na zlý stav rozvodných skríň spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 

Odpoveď:

Listom zo dňa 24.02.2020  bola spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rӧntgenova 26, 851 01 Bratislava upozornená na zlý stav  rozvodných skríň v ich vlastníctve,  ktoré sú  umiestnené  na verejných priestranstvách v meste.
Spoločnosť bola  vyzvaná na výmenu týchto skríň a upozornená, že niektoré z nich môžu ohroziť ľudské  životy vzhľadom na diery v skeletoch.
List bol odoslaný spoločnosti  elektronicky dňa 25.02.2020  a zároveň bol zaslaný emailom do strediska  spoločnosti v Senici na základe telefonickej dohody s pracovníčkou tohto strediska.
K listu bola priložená fotodokumentácia.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!