Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 16.03.2021 - 13:45  //  aktualizácia: 16.03.2021 - 13:58  //  zobrazené: 588

Zo zápisníka MsP od 08. 03. – 14. 03. 2021

 

  • Dňa 10.03.2021 v čase o 10.30 hod. bol prijatý telefonát, že na Štefánikovej ulici pri bytových domoch parkuje vozidlo, z ktorého unikajú prevádzkové tekutiny (pravdepodobne olej). Hliadka na mieste oznam preverila a zistila, že sa jedná pravdepodobne o nemrznúcu zmes do chladiča. Majiteľka bola hliadkou vyrozumená s tým, že vozidlo odvezie do servisu a škvrnu od chladiacej kvapaliny odstráni.

 

  • Dňa 12.03.2021 o 11.45 hod. prijala stála služba telefonát od obyvateľky mesta, že v bankomate SLSP na autobusovej stanici našla finančnú hotovosť, ktorú si niekto zabudol zobrať. Spísaný záznam o prevzatí nájdenej veci a peniaze odovzdané na pobočke SLSP.

 

  • Dňa 12.03.2021 o 15:02 hod. bolo prijaté stálou službou MsP oznámenie z kamerového systému mesta Senica pre podozrenie z priestupku podľa § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ku ktorému malo prísť na Hurbanovej ulici č. 1379 pri smetných nádobách, kde boli uložené 2 ks váľandy. Po príchode na miesto  bola vyhotovená fotodokumentácia, spísaný úradný  záznam a vec je štádiu objasňovania priestupku. V prípade zistenia priestupcu je možné v správnom konaní  uložiť osobe pokutu až do výšky 1.500,-€.

 

  • Dňa 13.03.2021 v čase o 07.09 hod. prijala stála služba oznámenie, že sa v areáli Progres-u  na Hollého ulici, ako majú čerpaciu stanicu, nachádza vyše hodiny jeden muž s autom bez evidenčných čísiel a chodí po pozemku. Hliadka dorazila o  07.16 hod. Muž, ktorý sa nachádzal na mieste  bol dezorientovaný a vzniklo podozrenie, že je pod vplyvom návykovej látky. Príslušníci MsP vykonali bezpečnostnú prehliadku osoby, pri ktorej sa našli striekačky, kryštalická látka v skladačke a v zatavenej striekačke. Menovaný sa priznal, že ide o drogy. Miesto činu bolo zabezpečené do príchodu hliadky OO PZ Senica. Hliadka MsP poskytla súčinnosť štátnej polícii a na mieste zotrvala do 09.15 hod.

 

  • Dňa 13.03.2021 v čase o  20.15 hod. prijala stála služba telefonát z OOPZ, nakoľko nemajú voľnú hliadku a požiadali o preverenie oznamu, že pri garážach na IBV Mlyny parkujú tuningové vozidlá a hrá tam hlasno hudba. Po príchode hliadky sa tu nachádzali štyri osoby, ktoré boli riešené napomenutím za priestupok podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zák. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.

 

  • Dňa 14.03.2021 o 10.50 hod. bola hliadkou vykonaná kontrola riešenej sťažnosti zo dňa 04.03.2021 ohľadom odomknutej pietnej miestnosti v areáli Židovského cintorína a tiež poškodeného plotu do cintorína na Štefánikovej ulici. Bol vyrozumený správca cintorína, ktorý prisľúbil, že zabezpečí uzavretie.

 

  • Dňa 14.03.2021 v čase o 21.25 hod. sa dostavila na oddelenie MsP pani, ktorá uviedla, že jej druh, s ktorým žije v spoločnej domácnosti, zobral ich spoločnú dcéru na jej neznáme miesto a teraz sa s ním nevie skontaktovať, nedvíha mobil. Po vyťažení spomenula druhovu matku, ktorá býva v Čáčove. Hliadka na adrese našla dcéru aj s druhom. Dcéra bola v poriadku a po telefonickom kontaktovaní matky sa dohodli, že s ňou zostane na mieste u babky do nasledujúceho dňa.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!