Mesto Senica
PONDELOK, JÚL 26, 2021
  • SK
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 23.03.2021 - 14:16  //  aktualizácia: 23.03.2021 - 14:29  //  zobrazené: 841

Zo zápisníka MsP od 15.03. – 21.03.2021

Situačné správy z hlásení od 15.03 – 21.03.2021

 

  1. Dňa 15.3.2021 o 19:30 hod. bol prijatý telefonický oznam, že na ul. S. Jurkoviča pred 1208 jazdil autom šedý Renault, ktorý jazdou poškodil 2 zaparkované vozidlá a z miesta udalosti ušiel. Oznamovateľka nahlásila ev. č. vozidla, pričom jej bolo doporučené volať aj číslo 158. Na miesto udalosti sa dostavila aj hliadka MsP ktorá poskytlasúčinnosť Policajnému zboru pri pátraní po uvedenom vozidle. Vozidlo našla zaparkované, nezabezpečené pri predajni potravín na Sadovej ulici. Informácia bola poskytnutá príslušníkovi PZ, ktorý si vec na mieste prevzal.

  2. Dňa 16.3.20121 o 06.45 hod. sa na operačné oddelenie MsP dostavila občianka, ktorá priniesla nájdenú panskú peňaženku s dokladmi. Príslušníci spísali úradný záznam o prevzatí nájdenej veci. Majiteľbol hliadkou MsP vyrozumený, aby sa dostavil na oddelenie MsP Senica pre svojestratené veci.

  3. Dňa 17.3.2021 o 7:26 hod. bolo od pracovníka BVS prijaté telefonické oznámenie ohľadom státia motorového vozidla na mieste poruchy na Štefánikovej ulici. Hliadka MsP na mieste preverila situáciu – potvrdila opodstatnenosť nutnosti preparkovania vozidla, vyrozumela majiteľa, ktorý vozidlo následne preparkoval.

  4. Dňa 17.3.2021 o 18:37 bola stálou službou prijatá telefonická žiadosť z OO PZ Senica o preverenie oznámenia rodinnej hádky na Štefánikovej ulici za prítomnosti detí. Po preverení situácie bolo zistené, že k fyzickému násiliu neprišlo. O 21:51 a 22:04 boli opätovne oznámené na mestskú políciu hádky a hluk. Pre narušenie občianskeho spolunažívania a rušenie nočného kľudu boli účastníci riešení hliadkou MsP priamo na mieste.

  5. Dňa 18. a 19.3.2021 v čase od 8:30 do 10:00 hod. vykonala Mestská polícia v Senici v spolupráci s TV SEN preventívnu akciu so zameraním na kontrolu dodržiavania opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia, pričom počas akcie bolo rozdaných celkovo 150 ks respirátorov  vybraným skupinám obyvateľov.

     

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!