Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Podnet pre primátora

cestná premávka ul. Robotnícka

cestná premávka ul. Robotnícka

20.09.2018 - 08:42

Mária Koštialová

Ako je zaistená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ul. Robotnícka v mieste prebiehajúcich stavebných prác na rekonštrukcii plynu? Dnes ráno o 7.10 h nastala situácia, že nákladné vozidlo vysypalo na komunikáciu piesok (pred prevádzkou pizzeria AJKA) , ktorým zasýpajú potrubie a vozidlám na prejazd po miestnej komunikácií zostala voľná šírka iba 1m. Vozidlá boli nútené jazdiť po chodníku. Mala som šťastie, že pri prechádzaní po chodníku mi vodič dal prednosť a ja som nemusela prechádzať po trávniku. Príslušný cestný správny orgán Mesto Senica by malo skontrolovať zhotoviteľa stavby, či používané prenosné dopravné značenie je v súlade s ich určením a vyvodiť dôsledky z porušenia.

Oficiálne stanovisko primátora

Cestný správny orgán prevzal tento podnet a bola vykonaná kontrola dodržiavania podmienok povolenia na zvláštne užívanie MK Robotnícka ul. a umiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle určenia Mesta Senica počas rekonštrukcie teplovodu. Zástupca zhotoviteľa bol upozornený na povinnosť dodržiavať podmienky povolenia a pri prácach zaistiť bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň bol vyzvaný na doplnenie chýbajúcich dopravných značiek. Podľa vyjadrenia zástupcu zhotoviteľa informácia o umiestnení stavebného materiálu v jazdnom pruhu MK Robotnícka ul. nie je správna. V budúcnosti pri zistení ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky odporúčame bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušníkov polície, mestskej polície alebo priamo zodpovedných pracovníkov Mesta Senica.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!