Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Podnet pre primátora

Neupravené cesty

Neupravené cesty

30.01.2019 - 09:00

Ján Hyža Podmajerský

Vážený pán primátor, mesto Senica, po dlhšej dobe som zavítal na pár dní do Senice a zhodou okolností, nasnežilo. V zime to až také prekvapenie nie je, ale pre Mesto Senica evidentne áno, chodníky a cesty v správe mesta ste nestihli upraviť ani po 24 hodinách po tom, čo prestalo snežiť. Preto sa pýtam, kde je problém? Šoférovať po meste v takomto stave , či nebodaj ísť pešo, je doslova výzva aj pre mladého zdravého človeka. Nieto pre chorých, starších a podobne. Nehnevajte sa na mňa, ale aby ste aspoň hlavné trasy po meste nestihli upraviť po 24 hodinách, to je ignorácia občanov a nezodpovednosť. Popri výbere daní a parkovného (cez veľmi nevydarený systém), by ste teda mohli aj spôsob ako aj postarať o chodníky, či cesty v správe mesta. Ďakujem. MgA. Ján Hyža, PhD.

Oficiálne stanovisko primátora

Veľmi pozorne vnímam reakcie ľudí a chápem ich rozhorčenie. So stavom zimnej údržby naozaj nemôžeme byť tento rok úplne spokojní. Ani ja nie som. Vzniknutú situáciu som riešil a takmer denne sa ňou zaoberáme na rokovaniach s riaditeľom Technických služieb Senica, a.s., Jaroslavom Kaščákom. Na základe zmluvy Technické služby pre mesto vykonávajú okrem iného aj zimnú údržbu. Vyslovil som nespokojnosť s doterajším priebehom prác pri údržbe miestnych komunikácií a chodníkov. Hovorili sme o dôvodoch tohto stavu. Technické služby majú na zimnú údržbu spracovaný manuál priorít a postupnosť čistenia jednotlivých častí mesta. Senicu majú rozdelenú na 3 časti. Technické služby priznali, že zlyhal ľudský faktor. Na rokovaniach sme prebrali aj nastavený systém zimnej údržby. Diskusia priniesla na niektoré časti zmluvy odlišný právny názor. V snahe napomôcť riešeniu situácie Mesto Senica zimnú údržbu vykonáva aj vo vlastnej réžii. V meste sú také miesta, kde sa technika nedostane. Takými sú napríklad schody, nájazdové rampy či mostíky. O tieto miesta sa nielen čo sa týka odhŕňania snehu, rozbíjania ľadu, ale aj zametania lístia, starajú dlhodobo nezamestnaní pracovníci, ktorých mesto Senica zamestnáva prostredníctvom úradu práce. Momentálne má k dispozícii 14 takýchto zamestnancov. Títo pracovníci zároveň čistia aj priestory autobusových zastávok, priechody pre chodcov na miestach, kde technika nahrnie sneh ku krajnici. Pri riešení kalamitnej situácie pomáhali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Senica. Mesto má miestne komunikácie v dĺžke 65 km, chodníky v dĺžke 120 km, parkoviská majú plochu 61 600 m2.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!