Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.01.2019 - 14:27  //  aktualizácia: 22.01.2019 - 14:28  //  zobrazené: 2421

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Eva Bakičová, J. Mudrocha 1351/18, Senica

 

Dátum začatia konania:     21.1.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny,

Dotknuté územie :

Miestny cintorín v Senici, č.  parcely 599/3 k.ú. Senica,  register C

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    23.1. – 29.1.2019

 

 

 

 

 

 

V Senici   22.1.2019

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!