Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.02.2019 - 08:07  //  aktualizácia: 19.02.2019 - 08:08  //  zobrazené: 2096

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Základná škola, V. Paulínyho –Tótha 32, Senica

 

Dátum začatia konania:     18.2.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 2 ks drevín, čerešňa pílkatá a duglaska tisolistá

Dotknuté územie :

Areál základnej školy na Ul. V. Paulínyho – Tótha 32, č.  parcely 1215/1k.ú. Senica,  register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    20.2. – 26.2.2019

 

 

 

 

V Senici   19.2.2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!