Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 21.02.2019 - 13:01  //  aktualizácia: 21.02.2019 - 13:02  //  zobrazené: 2355

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Viliam Vrbovský, Tehelná 1494/57, Senica

 

Dátum začatia konania:     20.2.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 21 ks drevín, smrekovec

Dotknuté územie :

Pozemok žiadateľa na Tehelnej ul., č.  parcely 2609/44 k.ú. Senica,  register C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    22.2. – 28.2.2019

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský                                                                                                    

primátor mesta Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!